Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Välkommen till Öron- näsa- och halsmottagningen i Nyköping

 


ÖNH-kliniken Sörmland har stängt torsdagen den 14 december 2017 med anledning av utbildning

Klinikens läkare utför mottagningsbesök, gör bedömningar inför och efter operation och behandling, samt utför olika rutinoperationer och mindre ingrepp i lokalbedövning.

Vi har sjuksköterske- och undersköterskemottagning för sömnapnépatienter med CPAP-behandling; flödesmätning från näsan och balansprov i samband med yrselutredningar.

Verksamheten omfattar planerad mottagningsverksamhet, telefonrådgivning, provtagning och operationsverksamhet.

Öron-näsa-halskliniken i Sörmland är en länsklinik med verksamhet vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Nyköpings lasarett samt Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Vårdenhetschef på Öron-näsa-halsmottagningen i Nyköping är
Eva Forsman, telefon arbete: 0767-20 99 72

Öron-näsa-halskliniken Sörmland är diplomerade i antidiskriminerings- och HBTQ-frågor.

Inom kliniken finns läkarmottagning, sjuksköterske/undersköterskemottagning, logopedimottagning, hörselvårdsmottagning samt en administrativ enhet.

Läkarmottagning
Samtliga tre mottagningsenheter inom länskliniken hanterar utredningar och behandlingar av ÖNH-sjukdomar. I uppdraget ingår kirurgi, traumatologi, tumörsjukdomar, otoneurologi, infektionssjukdomar, laryngologi, snarkning och obstruktiv sömnapnésyndrom samt akuta sjukdomsfall.

Dagkirurgi bedrivs på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och på Nyköpings lasarett. Klinikens slutenvård bedrivs vid Mälarsjukhuset, enstaka akutfall läggs under vardagar in på Nyköpings lasarett.

Sjuksköterske/undersköterskemottagning
På sjuksköterske/undersköterskemottagningen bedrivs CPAP-verksamhet vilket innebär utprovning/anpassning och uppföljning av patienter med sömnapnésyndrom.

Man utför även VNG-undersökningar av balansorganet hos patienter med yrsel samt rhinomanometri-mätningar som är en undersökning av luftflödet vid nästäppa.

Logopedimottagning
Logopeder arbetar med att utreda och behandla/rehabilitera olika typer av kommunikationsproblem såsom röst- tal- och språkstörningar men även ät- och sväljsvårigheter.

Hörselvårdsmottagning
Audionomerna ansvarar för all hörselutredning, hörselrehabilitering/habilitering som innebär utprovning av hörapparat och uppföljning av hörapparatutprovningen.
Audionomerna ansvarar även för förskrivning och uppföljning av hörseltekniska hjälpmedel i hemmet och för privat bruk.

Administrativ enhet
Den administrativa enheten har medicinska sekreterare på alla länets sjukhus, de ansvarar för administrativa arbetsuppgifter på länsklinikens mottagningar.

Kontakt

Telefon: 0155-24 51 75Telefontider: mån-tors 06:00-19:00
fre 06:00-11:30
Öppettider: mån-tors 08:00-16:00
fre 08:00-12:00
Besöksadress: Nyköpings lasarett, följ skyltning från huvudentrénHitta till ossPostadress: 611 85 NyköpingFax: 0155-24 73 21
VerksamhetschefAnnelie ForzeliusVerksamhetschef, ÖNH-kliniken Sörmland, Annelie ForzeliusTelefon arbete: 0721-42 98 87