Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Klinik

Verksamhetschef för Öron-näsa-halskliniken i Sörmland är 
Annelie Forzelius telefonnummer: 072-1429887. 

Öron-näsa-halskliniken i Sörmland är en länsklinik med verksamhet vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Nyköpings lasarett samt Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Öron-näsa-halskliniken Sörmland är diplomerade i antidiskriminerings- och HBTQ-frågor.

Inom kliniken finns läkarmottagning, sjuksköterske/undersköterskemottagning, logopedimottagning, hörselvårdsmottagning samt en administrativ enhet.

Läkarmottagning
Samtliga tre mottagningsenheter inom länskliniken hanterar utredningar och behandlingar av ÖNH-sjukdomar. I uppdraget ingår kirurgi, traumatologi, tumörsjukdomar, otoneurologi, infektionssjukdomar, laryngologi, snarkning och obstruktiv sömnapnésyndrom samt akuta sjukdomsfall.

Dagkirurgi bedrivs på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och på Nyköpings lasarett. Klinikens slutenvård bedrivs vid Mälarsjukhuset, enstaka akutfall läggs under vardagar in på Nyköpings lasarett.

Sjuksköterske/undersköterskemottagning
På sjuksköterske/undersköterskemottagningen bedrivs CPAP-verksamhet vilket innebär utprovning/anpassning och uppföljning av patienter med sömnapnésyndrom.

Man utför även VNG-undersökningar av balansorganet hos patienter med yrsel samt rhinomanometri-mätningar som är en undersökning av luftflödet vid nästäppa.

Logopedimottagning
Logopeder arbetar med att utreda och behandla/rehabilitera olika typer av kommunikationsproblem såsom röst- tal- och språkstörningar men även ät- och sväljsvårigheter.

Hörselvårdsmottagning
Audionomerna ansvarar för all hörselutredning, hörselrehabilitering/habilitering som innebär utprovning av hörapparat och uppföljning av hörapparatutprovningen.
Audionomerna ansvarar även för förskrivning och uppföljning av hörseltekniska hjälpmedel i hemmet och för privat bruk.

Administrativ enhet
Den administrativa enheten har medicinska sekreterare på alla länets sjukhus, de ansvarar för administrativa arbetsuppgifter på länsklinikens mottagningar.


 

Kontakt

VerksamhetschefAnnelie ForzeliusVerksamhetschef, ÖNH-kliniken Sörmland, Annelie ForzeliusTelefon arbete: 0721-42 98 87E-post