Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Lekterapi Nyköping

Lekterapi är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar (0-18 år) samt deras anhöriga. Lekterapilokalen är belägen på Dagsjukvårdsavdelningen för barn- och ungdomar i Rehabhuset, plan 5.  

Lekterapin erbjuder barn och ungdomar möjlighet att bearbeta sina intryck av sjukvården genom lek, skapande verksamhet och samvaro med andra barn. Lekterapeuten ska medverka till barnets/ungdomens anpassningsförmåga och utveckling trots sjukdomstillstånd.

Vi som arbetar på lekterapin är förskollärare eller fritidspedagoger i grunden och har ofta specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Lekterapeuten kan fungera som en länk mellan hälso- och sjukvården och förskola/skola och behov besöker lekterapeuten,tillsammans med sjuksköterska förskoleverksamhet för att informera. Vi finns även med större i nätverk som arbetar med frågor som omfattar barn och ungdomar inom sjukvården. 

Lekterapin på Barn- och ungdomskliniken, Nyköpings lasarett  är bemannad måndag – torsdag, klockan 10 - 14. Telefonnumret hit är 0155-24 51 14.