Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Lekterapi Nyköping

Lekterapi är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar (0-18 år) samt deras anhöriga. Det sjuka barnet/ungdomens liv är fullt av begränsningar och de möter sådant som kan upplevas skrämmande. Lekterapin erbjuder barn och ungdomar möjlighet att bearbeta rädsla och utsatthet genom lek, skapande verksamhet och samvaro med jämnåriga. Lekterapeuten medverkar till barnets/ungdomens anpassning och utveckling trots sjukdomstillstånd. Med hjälp av lekterapeuten får barn och ungdomar möjlighet att i enskild lekterapi bearbeta sina rädslor och hjälp att förstå och hantera upplevelser av sjukdom och sjukhusvistelse. Vi som arbetar på lekterapin är förskollärare eller fritidspedagog i grunden och har ofta specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Vi fungerar som en länk mellan hälso- och sjukvården och förskola/skola. Vid behov så besöker lekterapeuten, tillsammans med specialistsjuksköterska, förskoleverksamheten. Vi samarbetar med medicinsk- och paramedicinsk personal samt ingår i olika team på Barn- och ungdomskliniken. Vi finns även med i nätverk som arbetar med frågor som omfattar barn och ungdomar inom sjukvården. Lekterapilokalen är belägen på Dagsjukvårdsavdelningen för barn- och ungdomar i Rehabhuset, plan 5. Lokalen är bemannad måndag – torsdag, klockan 10 - 14. Jag som arbetar på lekterapin Nyköping heter: Monika Sinander Tfn: 0155-24 51 14