Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Utomlänsvård

Om du blir sjuk i Sörmland och behöver högspecialiserad vård kan du bli vårdad på sjukhus i andra delar av landet, främst Uppsala, Örebro eller Stockholm. Utomlänsvården kan också vara akut, till exempel akutvård vid en olycka utanför ditt eget hemlandsting.

bebbe3

Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland har ett gemensamt avtal om den högspecialiserade sjukvården.

Högspecialiserad vård

Då du söker vård inom Hälso- och sjukvården i Sörmland och läkaren bedömer att det finns behov av högspecialiserad vård, som inte bedrivs i landstinget Sörmland, kontaktar läkaren aktuellt sjukhus.

Remissen skickas från hemlandstinget till ett av de sjukhus landstinget har avtal med. Val av sjukhus kan variera från fall till fall beroende på sjukfallets art och vilket sjukhus läkaren enligt avtalet ska remittera till.

Merparten av den högt specialiserade vården köper landstinget från Akademiska sjukhuset i Uppsala, men även från Universitetssjukhuset i Örebro samt Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm där Astrid Lindgrens Barnsjukhus ingår.

Valfrihet

Reglerna för valfrihet som innebär att du själv kan välja var vården ska genomföras gäller inte för sluten högspecialiserad vård, tvångsvård eller långvarig medicinsk rehabilitering.

 

Riksavtal

Det finns ett riksavtal för utomlänsvård som träder i kraft när det skriva avtalet inte går att tillämpa och garanterar att du får den vård du behöver. Det gäller till exempel om du behöver vård i andra landsting än de som Landstinget Sörmland har avtal med.

Dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter som patient.
Har du frågor om dina rättigheter kan du också kontakta Valfrihets- och rättighetskansliet tfn 0155–247730 eller per e-post: valmojl...@dll.se

Kontakt

Maria C PetterssonTelefon arbete: 0155-24 53 62Mobil: 072-736 40 65E-post