Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingets bidrag och stipendier inom kultur, utbildning, folkbildning och friluftlivsfrämjande

Landstingsstyrelsen har från och med 2018 ett övergripande ansvar för Landstinget Sörmlands samtliga förenings- och organisationsbidrag. Beslut om nytt regelverk togs av landstingsstyrelsen i september 2017. Förenings- och organisationsbidrag kan sökas antingen hos landstingsstyrelsen eller hos Kultur & Utbildning. För att ha rätt till bidrag ska föreningen eller organisationen bland annat bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, alternativt vara av särskilt regionalt intresse.

Sista ansökningsdag 1 oktober gäller för samtliga bidragsansökningar.

Beslut gällande bidrag för kultur, folkbildning och friluftlivsfrämjande tas även fortsättningsvis av nämnden för kultur, utbildning och friluftsliv. Kulturstipendiet med sista ansökningsdag 1 juni beslutas av landstingsstyrelsen.

Film i Sörmland beviljar stöd till utveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm.

Ändamålen med Märta Wegefalks fond och Stiftelsen för utdelning av stipendier till studerande i sjuksköterskeutbildningen är för närvarande under utredning.

Regler, ansökningsdatum, ansökningsblanketter och kontaktuppgifter finns på respektive informationssida för de olika bidragen/stipendierna. Se navigeringen till vänster.

Från och med ansökningsåret 2018 söker barn- och ungdomsorganisationer medlemsbaserat bidrag hos enheten för hållbar utveckling. Följ länk: https://www.landstingetsormland.se/Sa-styrs-landstinget/Bidrag-och-stipendier/