Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingets kulturstipendier

Illustration kulturstipendier

Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra samhällsområden av stor vikt. Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill Landstinget Sörmland ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Landstinget Sörmlands kulturstipendier kan sökas av kulturarbetare eller andra personer som genom kulturella insatser bidragit, alternativt har potential att bidra, till utveckling och förnyelse av länets kulturliv.

Inom kulturstipendiet finns tre kategorier:
• Professionell konst/kultur
• Unga på väg/studiehjälp/fortbildning
• Honnörstipendium

Kulturstipendiat kan även föreslås. Honnörstipendiat kan bara föreslås av anställda inom Kultur & Utbildning eller ledamöter inom nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Den som söker eller föreslås ska ha en tydlig anknytning till Södermanlands län.

I dokumentet ”Reglemente för kulturstipendium” står mer om vad som gäller för landstingets kulturstipendium. Använd blanketterna i högerspalten för ansökan om kulturstipendium och/eller för att förslå en kulturstipendiat. Ifylld och undertecknad ansökan skickas med post, eller som inskannat dokument med e-post, till Kultur & Utbildning.

Senast 1 juni ska din ansökan och/eller förslag om kulturstipendium vara oss tillhanda.

Kultur & Utbildning Sörmland
Allmänkultur
Box 314
611 26 Nyköping

e-postadress: kultur.ut...@dll.se


 

 

Kontakt

Telefon: 0155-24 57 84Besöksadress: Tolagsgatan 8Postadress: Box 314
611 26 NYKÖPING
KultursamordnareUlla AllmérTelefon arbete: 0155-24 70 95