Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstinget Sörmlands kulturstipendiater 2015

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet har vid sammanträdet 8 oktober lämnat förslag till årets kulturstipendiater.

Stipendiaterna utses sedan av landstingsstyrelsen 3 november. Utdelningen av stipendierna sker 23 november.

Här redovisas de föreslagna stipendiaterna:

Konsthantverk:

Johanna Törnqvist                 20 000 kr

Där andra ser skräp, ser Johanna Törnqvist råvara. En råvara som hon bearbetar och förädlar till konsthantverk av hög klass.

Johanna Törnqvist har i allt högre utsträckning ersatt de traditionellt textila materialen med sådant som är använt, bortslängt eller bara bortglömt. Vi kan kalla det konsumtionssamhällets restprodukter, vi kan också säga skräp. Men det är inte återanvändningen i sig som är viktigast, utan förvandlingsprocessen som slutar i något helt nytt. Vem kan till exempel ana att den exklusivt skurna och skimrande klänningen är gjord av plastremsor från familjens tömda förpackningar av kaffe och pasta?

Hennes verk rymmer civilisationskritik men hon stannar inte vid den dystra baksidan och höjer inga pekpinnar. Istället bjuder hon på något lockande, något vackert och först när vi kommer nära ser vi ursprunget.

Johanna Törnqvist bor och arbetar i Gnesta.  I Paris utbildade hon sig till modedesigner, och hon är även utbildad inom keramik och skulptur samt bildterapi. Johanna Törnqvist har deltagit i en mängd utställningar bland annat Röhsska Museet, Liljevalchs, Konsthall Märsta, Textilmuseet i Borås och All-Russian Decorative Art Museum i Moskva. Hon är medlem i Konsthantverkarna.

Johanna Törnqvist ingår också i Sörmlands museums projekt ”Gårdagens hantverk blir morgondagens design” där konstnärer, konsthantverkare och slöjdare bjöds in till att låta sig inspireras av föremål i museets samlingar för att skapa nya produkter för museets butik.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Johanna Törnqvist 2015 års kulturstipendium visa sin uppskattning för hennes kreativa och inspirerande arbete.

Film:

Charlotta Lennartsdotter          20 000 kr

Charlotta Lennartsdotter har efter språkstudier i Mexico och filmregiutbildning, Universidad del Cine Buenos Aires, i Argentina arbetat med de flesta filmgenrer hemma i Sverige. På senare år har barnfilm varit i fokus. Under våren 2015 sändes 10 avsnitt av ”Astrid blir storasyster” i Bolibompa och nu arbetar hon med programserien ”Vi hjälper till”, också för åldersgruppen 2-6 år. 

Charlotta Lennartsdotter har även intresserat sig för de svenska minoritetsspråken och har bland annat tillsammans med barn i Sörmland arbetat kring samiska sagor. 

Charlotta Lennartsdotter har ett pedagogiskt intresse med sitt filmskapande och har under flera år arbetat i särskolan samt handlett skapande skola projekt. 

Boende i Strängnäs har Charlotta Lennartsdotter varit engagerad i asylboendet Mälarblick och drivit på utformandet av ett lekrum för möten mellan boende och svenska barnfamiljer. 

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Charlotta Lennartsdotter 2015 års stipendium visa sin uppskattning för det engagemang och filmskapande som kommer så många till del.  

Konst:

Carina Marklund                    20 000 kr

Carina Marklund är född och uppvuxen i Eskilstuna. Utbildad är hon bland annat vid Eskilstuna folkhögskola, Handarbetets vänners skola i Stockholm och på Umeå Universitet. Bildvärlden är ofta drömsk där tillsynes disperanta bildelement ställs mot varandra och hon kombinerar screentryck med broderi. Carina Marklunds konst visar på både naturens och livets skönhet och dess skörhet.

Hennes broderi är lekfullt och påminner om teckningar där nålen och tråden ersatt pennan. Hantverket är självklart nödvändigt för Carina Marklunds uttryck, men dess traditioner är något hon förhåller sig till och utmanar för att försöka tänja på gränserna.

Sedan Carina Marklund flyttade tillbaka till Sörmland 2004 har hon varit en aktiv utställare i länet, samt curator för två stora samlingsutställningar i Eskilstuna. Den textila utbildningen vid Eskilstuna folkhögskola var Carina Marklund med och startade upp 2006, och 2011 gjorde hon en uppskattad textil utsmyckning till onkologen på Mälarsjukhuset.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Carina Marklund 2015 års Kulturstipendium visa sin uppskattning för ett berörande och hög kvalitativt konstnärskap.  

Musik/Arrangör/Kulturarena:

Ola Sjönneby och Inga-Lill Sjönneby      20 000 kr

Musikerparet Sjönneby har under många år varit verksamma i Eskilstunas musikliv. Inga-Lill Sjönneby utbildade sig vid Musikhögskolan i Göteborg och behärskar instrumenten orgel, piano och flöjt. Som kyrkomusiker är hon idag verksam i Husby Rekarne församling, men har tidigare arbetat många år i Eskilstuna där hennes verksamhet fungerat som plantskola för nästa generation.

Ola Sjönneby är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hans huvudinstrument är trumpet, men han trakterar även ett flertal andra instrument samt skriver musikarrangemang. Tack vare ett brett musikaliskt kunnande har han på Scenkonst Sörmland arbetat såväl som musiker som producent och arrangör. Kolhusteatern, Succéorkestern Astoria och olika symfoniorkestrar är några av de verksamheter som han varit engagerad i. För närvarande medverkar han i produktionen ”The Producers” på Scenknuten i Eskilstuna i samband med deras 70 års jubileum.

Sedan april 2011 driver musikerparet Sjönneby konsertverksamhet i Kulturhuset Tandla skola, en verksamhet som de praktiskt taget byggt upp från grunden. Verksamheten är en viktig arena för frilansande musiker och musikintresserad publik i länet.  

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Ola Sjönneby och Inga-Lill Sjönneby 2015 års Kulturstipendium visa sin uppskattning för att de med stor genorositet, engagemang och kunnande vitaliserar Sörmlands musikliv. 

Studiehjälp/Dans:

Hampus Larsson              10 000 kr

Hampus Larsson är uppvuxen i Katrineholm och har där gått musikallinjen DuD (Kulturföreningen Drag utan Drog) och medverkat i lokala revyer. Tidigt hade han ett intresse för teater och musik men på senare år har han fokuserat mer på just dansen. Han har gått en förberedande dansutbildning på Karlstads universitet och våren 2015 avslutade han sitt första år på Balettakademiens 3-åriga dansarlinje.

Det märks tydligt att Hampus Larsson är en ambitiös och motiverad person som tagit steget till att utbilda sig till professionell dansare.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Hampus Larsson 2015 års kulturstipendium stödja och uppmuntra hans utveckling som dansare, under utbildningen och i framtiden. 

Studiehjälp/Musik:

Johan Söderholm                  10 000 kr

Johan Söderholm är uppväxt i Strängnäs, där han av läraren Lars Östlund på Kulturskolan fick sin grundläggande musikaliska utbildning som slagverkare. Han medverkade i, och utanför Strängnäs, i olika lokala ensembler - bland annat DrumCorps & Blåsorkestern – och han genomförde även konserter på egen hand.

Som 16-åring flyttade Johan Söderholm till Falun, där han antagits som elev vid högskoleförberedande Musikkonservatoriet. Efter avslutad utbildning i Falun antogs han som 19-åring till ”Det Kongelige Danske Musikkonservatoriet i Köpenhamn”, där han tog sin kandidatexamen 2014 med högsta betyg från juryn i både solo- och ensemblespel.  Johan Söderholm fortsatte därefter sina studier med Masterutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö, och hösten 2015 påbörjade han sitt andra år. 

Johan Söderholm har under studierna belönats med ett flertal priser och utmärkelser – både som solist, och i ensembler – och han har också komponerat ett antal verk vilka både framförts i konsert och publicerats på förlag.

Han har framträtt utomlands – bland annat i USA, Kina, Italien – liksom i TV-produktioner i både Sverige och Danmark, men har under studierna ofta återvänt till Strängnäs musikliv under lov och ledigheter och då medverkat i konserter där han berikat Strängnäs och Sörmlands musikliv med sin begåvning och talang.

Landstinget Sörmland tilldelar Johan Söderholm 2015 års kulturstipendium för att han målinriktat och framgångsrikt i studier, komposition, och konserter utvecklar sin musikaliska begåvning.