Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstinget Sörmlands kulturstipendiater 2016

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet har vid sammanträdet 13 oktober lämnat förslag till årets kulturstipendiater.
Stipendiaterna utses sedan av landstingsstyrelsen 18 oktober. Utdelningen av stipendierna sker 7 november.

Här redovisas de föreslagna stipendiaterna:

HONNÖRSTIPENDIUM

Jan-Eric Rosenqvist               20 000 kr
Jan Eric Rosenqvist bor i Sörmland och har här verkat i ett långt yrkes- och föreningsliv. Under många år har han varit en drivkraft i – och för - det sörmländska kulturlivet.

Jan Eric Rosenqvist har haft flertalet betydelsefulla regionala uppdrag som bland annat inkluderar Södermanlands hembygdsförbund, Hemslöjden i Sörmland och Föreningsarkivet. I samtliga tre var han ordförande i många år, och därmed ideell chef över organisationernas personal. Han har även haft uppdrag i Sveriges Hembygdsförbund. Som ordförande har Jan Eric Rosenqvist alltid svingat klubban med en engagerad hand och med ett varmt hjärta.

Jan Eric Rosenqvist har därutöver arbetat med flertalet lokala och regionala organisationer som främjar konst, musik och teater. Här har han verkat bland annat i sin roll som ABF-ombudsman och Länsbildningskonsulent, men även ideellt.

Jan Eric Rosenqvists engagemang för folkbildning – och därmed demokrati och alla människors rätt till att delta i samhället - är stort och ambitiöst. Det är en av anledningarna till att de organisationer han verkar i ständigt utvecklas. Människor växer i Jan Eric Rosenqvists närhet. Precis som blommorna i hans trädgård.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Jan-Eric Rosenqvist 2016 års honnörsstipendium visa sin uppskattning för hans mångåriga och mångsidiga centrala roll i kulturlivet.

BILD OCH FORM 

Maria Hallberg              20 000 kr
Maria Hallbergs konst rör sig mestadels kring temat närvaro. Hur kan vi vara nära varandra, fysiskt, och ändå inte mentalt?  Varför har vi ofta svårt att ta oss tid att mötas och prata om det som verkligen berör?

Maria Hallberg lyfter på ett poetiskt och finstämt sätt detta angelägna tema genom att i sin konst förmedla en känsla av att vara närvarande men inte synas. Eller genom att fysiskt vara där men inte söka kontakt. Främst använder hon de konstnärliga uttrycken video, fotografi samt textbaserade ljudkonstverk.

Maria Hallberg bor och verkar sedan många år i Mellösa dit hon flyttade kort efter avslutad konstnärlig utbildning vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Genom sitt tidigare länsövergripande arbete har Maria Hallberg haft en stor betydelse för utvecklingen av länets konstscen och dess olika aktörer.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Maria Hallberg 2016 års kulturstipendium i kategorin Bild och Form visa sin uppskattning för ett aktuellt och angeläget konstnärskap av hög klass. 

DANS

Niklas Valenti              20 000 kr
Niklas Valenti är en mycket intressant dansare och koreograf som sedan flera år bor och verkar i länet. Han har startat upp danskurser för vuxna och barn i Gnesta och har varit först ut i Långsjö teaters residensverksamhet.

Niklas Valentis uttryck är modern dans som tar avstamp i hiphop, kontaktimprovisation, akrobatik och gatuartisteri. Han är en utforskande och utåtriktad danskonstnär, lyhörd för omgivning och publik både i sina skapandeprocesser och i sina framföranden.

Niklas Valenti skapar verk med humor, en slags befriande självdistans och en känsla av direkt kommenterade av nuet. Hans konstnärsskap är inbjudande och generöst och han gör verk både för traditionell scen och för ovanliga spelplatser i det offentliga rummet.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Niklas Valenti 2016 års kulturstipendium i kategorin Dans visa att han är en viktig aktör inom den professionella dansscenen i Sörmland och visa uppskattning för ett nyfiket, lyhört och utåtriktat konstnärsskap.

KONSTHANTVERK/ HEMSLÖJD

Anna Lindell              20 000 kr
Anna Lindell är krukmakaren och keramikern som kontinuerligt ägnat sig åt att förfina sina kunskaper i att dreja brukskeramik. Hon började sin hantverksbana för drygt fyrtio år sedan. Den egna verkstaden i anslutning till hemmet utanför Jönåker har hon haft sedan 1983.
 
Anna Lindell har specialiserat sig på att dreja brukskeramik i stengods. I hennes produktion möts en gedigen hantverkskunskap med ett klassiskt formspråk och en experimentlusta i glasyrer och dekor.  Anna Lindell drejar allt från solitärer till matserviser eller utrustning till hela restauranger. Hon har deltagit i ett flertal konsthantverks - och slöjdutställningar både i Sverige och internationellt.
 
Anna Lindell ingår sedan några år i Sörmlands matkluster, vilket bland annat inneburit samarbete med några av Sveriges främsta restauratörer och kockar. Det har lett till uppdrag att designa och tillverka tallrikar och annan brukskeramik till bland annat Fotografiska museets restaurang, Långbro värdshus samt Grand Hotel i Stockholm. Hennes senaste samarbete är med den ännu inte öppnade restaurang Tak i Stockholm.

Anna Lindell har också för Sörmlands Museums räkning inspirerats av museets samlingar och skapat nya produkter för museets butik.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Anna Lindell 2016 års kulturstipendium i kategorierna Konsthantverk/ Hemslöjd visa sin uppskattning för hennes grundmurade hantverksgärning och för hennes arbete med att fördjupa kunskapen om samspelet vid måltiden mellan maten och porslinet.

BILD OCH FORM/ORDKONST

Anna Menzies Blåder               10 000 kr
Anna Menzies Blåder bor och verkar i Nyköping. Hon har en examen i Visuell kommunikation med inriktning mot illustration från Edinburgh College of Art i Skottland.

Anna Menzies Blåder har en inspirerande bredd i sitt konstnärskap med fokus på barn och ungdom. Under många år har hon arbetat som illustratör och formgivare och bland annat skapat roliga och lekfulla illustrationer åt uppdragsgivare som Oxford University press, Paperchase Ltd i London och Mique i Sverige.

Sedan ett drygt år tillbaka samarbetar Anna Menzies Blåder med Lisbeth Sommarström kring deras gemensamma projekt, boken Jag vill ha gröt som ges ut under våren 2017. Bokens detaljrika illustrationer kompletterar och berikar texten om Lilly och hennes vänner och uppmuntrar till både läsning och matlagning.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Anna Menzies Blåder 2016 års kulturstipendium i kategorierna Bild och Form/Ordkonst visa sin uppskattning för hennes bidrag till barnlitteraturen, bildkonsten och berättandet för barn och unga.

BILD OCH FORM/ORDKONST

Lisbeth Sommarström              10 000 kr
Lisbeth Sommarström har alltid kombinerat sitt konstnärskap inom måleri med låtskrivande och författande.  Hon bor och verkar i Nyköping och hon har en gedigen bakgrund inom olika konstdiscipliner med bland annat studier vid Nyckelviksskolan och Konstskolan Idun Lovén.  Lisbeth Sommarström gör en stor gärning både för konsten i Sörmland och som samordnare för barn och ungas kultur i Nyköpings kommun.

Det är tydligt att Lisbeth Sommarström i och med sitt nya samarbete med Anna Menzies Blåder utvecklat sitt konstnärskap inom ordkonsten. I boken Jag vill ha gröt bildar bild och text tillsammans en lekfull och samtidigt smått genialisk berättelse om flickan Lilly och de olika karaktärerna som hon träffar på. Boken, som ges ut under våren 2017 beskriver på ett lustfyllt sätt olika matkulturer och inspirerar till diskussion av innehållet.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Lisbeth Sommarström 2016 års kulturstipendium i kategorierna Bild och Form/Ordkonst visa sin uppskattning för hennes bidrag till barnlitteraturen och barn och ungdomars läslust och kulturupplevelser.

FORTBILDNING: BILD OCH FORM/DANS

Julia Adzuki              10 000 kr
Julia Adzuki bor och verkar i Gnesta och var en av initiativtagarna till att utveckla och starta visionen ArtLab Gnesta. Julia Adzuki har studerat skulptur och grafik vid Viktorian College of the Arts i Australien och hon har studerat Masterprogrammet i nya performativa praktiker vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Utbildningen riktar sig till erfarna, nu verksamma konstnärer från olika konstområden. Julia Adzuki har de senaste åren även deltagit vid flertalet internationella utställningar.

Julia Adzuki har blivit antagen till en 6 veckor lång lärarutbildning i Skinner Releasning Technique i Turkiet. Skinner Releasing Technique är en rörelsemetod där läraren använder sig av bild, röst och musik som stimulans för att få fram mer improviserade rörelser hos sina elever.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Julia Adzuki 2016 års kulturstipendium för fortbildning i kategorierna Bild och Form/Dans uppmuntra till fortsatt undersökande och genreöverskridande i sitt konstnärliga uttryck.

STUDIEHJÄLP: DANS 

Jonathan Cabrera Adolfsson              10 000 kr
Jonathan Cabrera Adolfsson är född och uppvuxen i Eskilstuna. Han har redan skördat goda resultat då han under flera år tävlat inom discodans genom Eskilstuna dansstudio både på nationella och internationella tävlingar där han representerat Sverige.

Jonathan Cabrera Adolfsson har visat stor målmedvetenhet när det gäller att uppfylla drömmen om att blir professionell dansare, och har hunnit studera ett år på Balettakademin samt ett halvår på Broadway Dance Center. Nu studerar han idogt vidare på en privat yrkesutbildning för dansare vid DiAmbra Dance Education i Stockholm med Ambra Succi som mentor.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Jonathan Cabrera Adolfsson 2016 års kulturstipendium för studiehjälp i kategorin Dans uppmuntra hans fortsatta dansstudier och hans passion för dansen.

STUDIEHJÄLP: KONSTHANTVERK

Tilda Dalunde              10 000 kr
Tilda Dalunde är född och uppvuxen i Trosa. Efter avslutad kandidatutbildningen Ädellab vid Konstfack i Stockholm studerar Tilda Dalunde nu på Mastersutbildningen Craft!, även den vid Konstfack, där konsthantverket står i centrum utan att vara teknikspecifik.

Istället uppmuntrar utbildningen till att gå över genregränserna och hitta nya möjligheter till konstnärligt uttryck och ett utforskande av olika material och hur de påverkar vår upplevelse av verkligheten. Masterutbildningen Craft! är av högsta konstnärliga klass. I sitt masterarbete undersöker Tilda Dalunde frågor kring isolering och gränsdragning.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Tilda Dalunde 2016 års kulturstipendium för studiehjälp i kategorin Konsthantverk uppmuntra till fortsatt undersökande och genreöverskridande inom konsthantverkets olika uttryck.

STUDIEHJÄLP: DANS 

Moa Nilsson               10 000 kr
Moa Nilsson är uppvuxen i Eskilstuna och har efter förberedande dansstudier på Kulturrama i Stockholm lyckats komma in på linjen HND Professional Dance på MGA Academy of Performing Arts i Edinburgh, Skottland.

Utbildningen som är treårig förebereder för en internationell karriär efter examen, våren 2018. Under utbildningens tredje år reser eleverna till London för att där göra auditions och möta agenter. Moa Nilsson är alltså mitt uppe i intensiva studier och har skapat och dansat egna koreografier som visar stor potential.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Moa Nilsson 2016 års kulturstipendium för studiehjälp i kategorin Dans uppmuntra till fortsatta studier och till ett fortsatt undersökande av koreografins och dansens uttryck.

STUDIEHJÄLP: MUSIK 

André Törnfeldt               10 000 kr
André Törnfeldt är uppvuxen i Strängnäs kommun, hade trombon som sitt huvudinstrument vid Strängnäs kulturskola och deltog aktivt i flertalet ensembler. Redan vid tolv års ålder började han komponera pop- och rockmusik. Intresset för klassisk musik fördjupades under gymnasiestudierna på Södra Latin i Stockholm.

Våren 2012 blev André Törnfeldt antagen som kompositionsstudent vid Musikhögskolan i Piteå där han hösten 2012 inledde sina kandidatstudier för Jan Sandström och nu studerar han sitt sista år på masterprogrammet för komposition. Under studietiden har han haft ett antal uruppföranden. Hans musik har under 2016 kunnat höras i Strängnäs då kulturskolans elever spelat hans The Brave Buglers.

Efter avslutade studier vill han skapa en samling med fri instrumenterad musik för instrumentalister vid kulturskolan så att fler musiker oavsett instrument kan spela tillsammans och därmed öka intresset för ensemblespel.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela André Törnfeldt 2016 års kulturstipendium för studiehjälp i kategorin Musik visa uppskattning för hans målinriktade studier, genreöverskridande konstnärsskap och hans engagemang för att främja musikalisk återväxt.