Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Litteraturfrämjande och läsfrämjande

Länsbibliotek Sörmland stöttar folkbiblioteken i att utveckla och testa metoder för att stärka läsande, berättande och skrivande, lyfter litteraturen som konstform samt samordnar gemensamma insatser.

Alla har rätt till att ha tillgång till litteratur, samhällsinformation och berättelser i en form anpassad till var och ens särskilda förutsättningar. Detsamma gäller att få dela sin berättelse och sitt eget skapande.

Läsfrämjande

Läsfrämjande handlar om att öppna vägar till litteraturen, skapa lust för läsande, ta bort hinder och ge fler möjlighet att skapa en läsaridentitet.  Alltså att få fler att ta del av litteratur och berättelser såväl som att öka bredden och mängden för de som redan tar del av litteratur.

Litteraturfrämjande

Litteraturfrämjande handlar om att synliggöra litteratur och dess upphovspersoner samt att stödja insatser som stärker litteraturen som konstform.

Under hösten 2015 gjorde Länsbibliotek Sörmland en kartläggning av litteraturens ställning som konstform i Sörmland. Resultatet har sammanställts i rapporten Litteraturen i Sörmland. 

Kontakt

Besöksadress: Rademachergatan 16Postadress: Länsbiblioteket Sörmland
Rademachergatan 16
63220 Eskilstuna
E-post