Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Medier och regional mediesamverkan

Länsbibliotek Sörmland har till uppgift att främja de sörmländska bibliotekens samarbete. Som ett stöd i bibliotekens mediesamverkan samordnar länsbiblioteket medietransporter inom länet.  

Medietransporter inom länet

Länsbibliotek Sörmland samordnar och bekostar medietransporter inom länet. Det kostar inget för biblioteken. Medietransporterna går vanligen två gånger i veckan (måndagar och onsdagar). Under sommaren går dessa bara på onsdagar.

Regional mediesamverkan

Länsbibliotek Sörmland och folkbiblioteken i Sörmland arbetar tillsammans med att öka mediesamverkan i länet. Under våren 2017 har en regional strategi för mediesamverkan skapats. 

Fjärrlån 

Syftet med det nationella fjärrlånesamarbetet är att alla ska ha samma tillgång till information. Därför ska biblioteken ha möjlighet att låna material av varandra. Fjärrlån görs av medier som inte längre går att köpa in eller för titlar som är så speciella att inköp till det lokala biblioteket inte är motiverat.

Internationella biblioteket

Bibliotek kan beställa fjärrlån, enstaka lån och depositioner från Internationella biblioteket. För att göra en beställning måste du registrera dig som användare. 

Internationella bibliotekets lånecentral (IBLC) har till uppgift att komplettera Sveriges folkbiblioteks bokbestånd med litteratur på andra språk än svenska. Undantag är de nationella minoritetsspråken, de nordiska språken samt engelska, franska och tyska.  Bibliotek kan beställa fjärrlån, enstaka lån eller depositioner.

Internationella bibliotekets lånecentral är ett stöd för all regional biblioteksverksamhet och folkbibliotek för att utveckla medieförsörjningen av mångspråkiga medier. 

Databaser

Tillsammans med länets bibliotek genomför vi gemensamma satsningar för att synliggöra bibliotekens digitala utbud.

PressReader

PressReader innehåller flera tusen dagstidningar och tidskrifter digitalt. Tidningarna kommer från mer än 100 länder och är på över 60 språk. 

Folkbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek Sörmland har ingått ett avtal med PressReader för ett länsabonnemang vilket innebär att samtliga folkbibliotek och filialer i Sörmlands län nu kan erbjuda sina låntagare att både läsa och lyssna på tidningar och tidsskrifter på många språk.  

På varje bibliotek finns en person som fungerar som ambassadör för PressReader med uppdrag att öka medvetenheten om och användningen av PressReader internt bland kollegor.

Beställ marknadsmaterial

Underlag till marknadsmateral på flera språk:
finska, arabiska, farsi, persiska, somaliska och tigrinja.

Gemensam e-boksportal

I Sörmland har vi ett länsövergripande e-boksavtal som ger alla sörmlänningar tillgång till gratis e-böcker via biblioteken. Alla folkbibliotek utom Oxelösund, Eskilstuna och Gnesta ingår i den gemensamma e-boksportalen.

Biblioteken i Sörmland - den gemensamma e-boksportalen

Depositioner på andra språk än svenska och engelska

Biblioteken i Sörmland kan beställa depositioner på andra språk än svenska och engelska fram till och med 31 januari 2018.

Formulär för att beställa depositioner

 

Kontakt

BibliotekskonsulentVictoria LagerkvistMobil: 072-145 55 99E-post
BibliotekskonsulentMalin KlintholmMobil: 072-142 80 56E-post

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket (IB) är lånecentral och nationellt kompetenscenter när det gäller mångspråkiga medier.

Internationella biblioteket

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral arbetar med kompletterande medieförsörjning, service kring fjärrlån, referensarbete och folkbibliotekens arbete i Libris.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral