Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att kunna delta i samhället och ta del av kultur oavsett funktionsförmåga. Länsbibliotek Sörmland stödjer folkbiblioteken för allas rätt till tillgänglig biblioteksverksamhet och information. 

Alla ska ha tillgång till bibliotek. Det gäller lokaler, verksamhet, information och bemötande.  Olika funktionshinder kan uppstå beroende på hur tillgängligt biblioteket är inom olika områden. Länsbibliotek Sörmland är en kunskapsresurs, och arbetar med att stödja projekt och utforska metoder som gör biblioteken tillgängliga för fler.

Tillgängliga medier

Länsbibliotek Sörmland stödjer de sörmländska biblioteken för att de ska kunna tillgodose litteratur och information i format som passar var och ens behov och förutsättningar. Stödet sker genom fortbildningar, studiebesök, handledning och konsultationer.

Den svenska talboksmodellen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Talboken kommer

Talboken kommer finns i flera kommuner i Sörmland. Talboken kommer gör det möjligt för människor som läser dagstidningen som taltidning att också få talböcker i samma spelare.

Biblioteken i Eskilstuna, Katrineholm, Gnesta, Nyköping, Strängnäs, Vingåker och Flens har eller håller på att  starta upp Talboken kommer.

Myndigheten för tillgängliga mediers kortfilm Talboken kommer

Kultur- och läsombudsverksamhet i Sörmland

I Sörmland finns läsombud inom omsorgen och kulturombud inom äldreomsorgen. Läs- och kulturombud med hjälp av folkbiblioteken bidrar till att äldre och personer med funktionsnedsättningar kan ta del av och delta i kultur. Länsbibliotek Sörmland samordnar läs- och kulturombudsansvariga i länet samt anordnar fortbildningar och inspirationsträffar.  

Myndigheten för tillgängliga mediers film Läsglädje i omsorgen

Bibliotek och hbtq

Länsbibliotek Sörmland arbetar med kompetensutveckling när det gäller hbtq-perspektiv i biblioteksverksamhet samt deltar i länets Pride-evenemang.

Landstingets Pride-symbol som är ett hjärta med text i

Kontakt

BibliotekskonsulentVictoria LagerkvistMobil: 072-145 55 99E-post

Svensk biblioteksförenings nätverk för hbtq-frågor

Nätverket arbetar för att höja bibliotekens hbtq-kompetens och för hur bibliotek kan arbeta inkluderande i biblioteksverksamheten samt motverka fördomar och diskriminering. För att gå med i nätverket behöver du vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening.

Prideflagga