Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Skapande skola

Skapande skola är en satsning som regeringen har beslutat om. Alla landets skolor med elever från förskoleklass till åk 9 kan få ekonomiskt stöd för att samarbeta med kulturarbetare i regionen. När ni planerar ett framtida Skapande skola-projekt, kontakta då gärna oss regionala konsulenter. Vi är verksamma inom områdena bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, musik, museum och teater. Med oss kan du bolla idéer och få svar på dina frågor. Vi hjälper dig även att göra en ansökan.

En Skapande skola-ansökan ska göras av skolans huvudman.

Ta chansen att använda olika kulturuttryck i undervisningen, skapa själv, gör en upplevelse eller köp in ett program!


Våra respektive webbplatser och -sidor 

» Dans i Sörmland
» Film i Sörmland
» Hemslöjdsföreningen Sörmland
» Länsbibliotek Sörmland
»Länskonstkonsulenten
» Scenkonst Sörmland
» Sörmlands Museum

Länkar för information och inspiration

» Kulturrådets hemsida
» Kulturrådet om Skapande skola (powerpoint)
» Handbok för planering av kulturprojekt i skolan [Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen] (powerpoint)

Denna sida kommer att uppdateras löpande, så bokmärk den gärna och gör ett återbesök!