Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Regional kultursamverkan

Region Sörmland (från 2019) ingår i kultursamverkansmodellen sedan 2012. Modellen innebär att de årliga statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Sörmland fördelas av regionens nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Mottagare av den statliga medfinansieringen är kulturinstitutioner och verksamheter i Sörmland som även medfinansieras av regionen eller kommun. Till grund för Statens kulturråds beslut om bidrag ska det finns en regional kulturplan, i enlighet med lag och föreskrifter. 

Kulturplan Sörmland i Region Sörmland

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar inom kulturområdet som Region Sörmland gör under planperioden och ett verksamhetsår. Regionfullmäktige har i november 2018 beslutat anta Kulturplan Sörmland 2019-2022 och aktivitetsplan 2019.
Kulturplanen har arbetats fram genom dialog och samverkan med kommunerna och genom samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället i länet, såväl genom en referensgrupp för alla konstformer och i dialogmöten. Kommunerna i länet är angelägna samverkansparter i det regionala kulturarbetet: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker. I kulturplanen lyfts därför fram också kommunal kulturverksamhet, liksom folkbildningens kulturplan.
 

Tre utvecklingsområden

Kulturplanen lyfter fram tre strategiska utvecklingsområden

  • Inom ramen för Sörmlands kulturliv behöver både utbud av och tillgänglighet till kultur, och kulturell infrastruktur avseende förutsättningar, möjligheter och kvalitet arbetas med (kulturpolitik och konstpolitik)
  • En hög kulturell delaktighet och ett brett deltagande i en region för alla (människan i fokus för kulturpolitiken)
  • Kulturen som medaktör i regional utveckling, livskvalitet och livsmiljö (kulturplanering och kulturverksamhet som stärker Sörmland)

Sammantaget kan insatser i denna riktning bidra till kultur som grund för hållbar utveckling i samhället.

Därutöver kommer insatser att göras för att stärka konstformerna i länet, utarbeta nya vägar och metoder för att synliggöra nationella minoriteternas kultur, vissa gruppers behov och möjligheter samt bidra till ett jämlikt samhälle, och människors livskvalitet och folkhälsa.

Läs mer i kulturplan Sörmland 2019 - 2022

I menyn till höger i Sörmlands kulturplan finns mer information om kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska mål som är utgångspunkt för den regionala kulturplanen.  

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Tolagsgatan 8Hitta till ossPostadress: Box 314
611 26 NYKÖPING
Fax: 0155-28 55 42E-post

Kulturplan 2019 - 2022 (layout återstår)

Kulturplan Sörmland, aktivitetslista 2019

Kulturplan 2015-2018, reviderad 2016-04-26 (pdf)

Kulturplan 2015-2018 (pdf)

Handlingsplan 2018 (pdf)

Handlingsplan 2018 (pdf)