Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Till dig som är engagerad, intresserad och/eller aktiv i Sörmlands kulturpolitik och kulturliv

Sedan kulturplanen för Sörmland beslutades i oktober 2011 har nu två revideringar genomförts. Många delar av den ursprungliga planen är genomförda, några återstår att arbeta med, och några kommer att behöva föras över till en ny plan. I den senaste revideringen för 2014 vill jag särskilt peka på den struktur som nu finns och ska implementeras framöver, både i framtagandet av en ny kulturplan och i det framtida utvecklingsarbetet kring Sörmlands kulturliv. Det känns värdefullt att få till stånd ett aktivt deltagande på alla nivåer och från flera förutsättningar, fortfarande i enlighet med kultursamverkansmodellens ramverk och grund. 

Inför det kommande arbetet med en kulturplan 2015-2017 har vi en ambition att fånga upp behoven, möjligheterna och intentioner som kan fortsätta, utvecklas eller bli nya byggstenar i det sörmländska kulturlivet. Också sådant som inte blir en del av den regionala kulturverksamheten vill vi ta upp. Många är de tankar, förslag och idéer som kommit fram i samtalen kring planen, och under processen med att skriva den och revidera denna. Det är fortfarande angeläget att planen och arbetet med att realisera tankar i den, får bli en del av den regionala utvecklingen, såväl inom kulturområdet som för samhällsutvecklingen i Sörmland. 

Vi hoppas att planen ger inspiration och reflektioner som vi alla som arbetar med Sörmlands kultur kan ta med oss i det dagliga arbetet, oavsett om vi arbetar i landstinget, kommuner eller i cvilsamhället med alla dess aktörer. 

Det är öppet för dialog, synpunkter från alla som bidrar till kulturen i Sörmland. Du som läser och inte alltid deltar i det framtida arbetet direkt kan alltid kontakta oss som arbetar med landstingets kulturverksamheter, dina kommunala tjänstemän eller politiker om du har förslag och tankar.  

Väl mött i kultursamtalet! 

Mikael Palo

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Tolagsgatan 8Hitta till ossPostadress: Box 314
611 26 NYKÖPING
Fax: 0155-28 55 42E-post

Kulturplan 2015-2018, reviderad 2016-04-26 (pdf)

Kulturplan 2015-2018 (pdf)

Handlingsplan 2018 (pdf)

Handlingsplan 2018 (pdf)