Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingets bidrag och stipendier

Under de senaste åren har det på landstingsstyrelsens uppdrag genomförts en översyn av regelverk för och hantering av Landstinget Sörmlands förenings- och organisationsbidrag. Det nya regelverket och de nya rutinerna för ansökan och handläggning gäller alla ansökningar som ska lämnas senast den 1 oktober 2018. Information om ansökan, regelverk samt bidragsberättigade verksamheter finns i länkarna till vänster.

Föreningsbidrag kan sökas hos antingen landstingsstyrelsen eller nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Barn- och ungdomsorganisationer söker från och med i år bidrag via dessa sidor. 

Information om bidrag inom kultur, folkbildning och friluftslivsverksamhet finns på Kultur & Utbildnings webbplats.

Till vänster finns även information om utbildningsstipendier från Stiftelsen Solbacka.

 

Kontaktuppgifter:

Under sommaren kommer flera personer på Enheten för hållbar utveckling att kunna svara på frågor om organisationsbidrag, med undantag för perioden 15 juli-5 augusti 2018. Övrig tid går det bra att ringa till landstingets växel, 0155-24 50 00, och fråga efter kontaktpersonen för organisationsbidrag så kopplas du rätt. Det går också bra att mejla frågor till enheten för hållbar utveckling, eh...@dll.se

Organisationer inom kultur, folkbildning och friluftslivsverksamhet bör fråga handläggaren på Kultur & Utbildning. Kontaktuppgifter finns på Kultur & Utbildnings webbplats.  

Kontakt

Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 Nyköping