Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingets bidrag och stipendier

Under de senaste åren har det på landstingsstyrelsens uppdrag genomförts en översyn av regelverk för och hantering av Landstinget Sörmlands förenings- och organisationsbidrag. Det nya regelverket och de nya rutinerna för ansökan och handläggning gäller alla ansökningar som ska lämnas senast den 1 oktober 2018. Information om ansökan, regelverk samt bidragsberättigade verksamheter finns i länkarna till vänster.

Föreningsbidrag kan sökas hos antingen landstingsstyrelsen eller nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Barn- och ungdomsorganisationer söker från och med i år bidrag via dessa sidor. 

Information om bidrag inom kultur, folkbildning och friluftslivsverksamhet finns på Kultur & Utbildnings webbplats.

Till vänster finns även information om utbildningsstipendier från Stiftelsen Solbacka.

 

Kontaktuppgifter:

Organisationer inom kultur, folkbildning och friluftslivsverksamhet kan kontakta handläggaren på Kultur & Utbildning. Här finns kontaktuppgifter.  

För övriga bidrag och stipendier, kontakta  Enheten för hållbar utveckling:
Christina Bremfält
Folkhälsoplanerare
M
obil: 070-378 77 61
E-post

Kontakt

Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 Nyköping