Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingsservice AB

Från och med 1 januari 2010 är Landstingsservice AB ett helägt landstingsbolag.

Bolagsordning

Ägardirektiv 2014

Ägardirektiv 2017-2019

VD-instruktion

Styrelsens arbetsordning

Arbetsordning för bolaget

Sörmland Landstingsservice AB är landstingets interna bolag för att tillhandahålla landstingets behov av servicetjänster.

Bolaget ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, med god kvalitet och tillhandahålla allmänna servicetjänster som kostförsörjning, städning, fastighetsdrift, transporter, telefoni, repro och sammanträdesservice. Vi är organiserade i två  länsövergripande affärsområden:

  • Transport- och fastighetsservice
  • Verksamhetsnära service

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Nyköpings lasarett, N32, Rosenbloms väg 2A NyköpingPostadress: 611 85 Nyköping
VDThérése Aspelund BergströmVerkställande Direktör för Sörmland Landstingsservice AB, Thérése Aspelund JohanssonTelefon arbete: 0155-24 50 00Mobil: 070-357 62 07E-post