Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Ekonomi och budget

Mål och budget är landstingets viktigaste styrdokument och beslutas av landstingsfullmäktige. Mål och budget anger den övergripande inriktningen som ska gälla för samtliga verksamheter under de kommande tre åren. Landstingsbudgeten binder samman de strategiska målen med den operativa verksamheten och är vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

Mål och budget följer principerna för balanserad styrning, vilket innebär att den är indelad i fem perspektiv: medborgarperspektivet, personalperspektivet, process- och förnyelseperspektivet, miljöperspektivet och det ekonomiska perspektivet.

I Mål och budget finns landstingets övergripande vision och de grundläggande värderingar och gemensamma förhållningssätt som utgör basen för all verksamhet och personalens arbete. I budgeten finns även en beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna och respektive styrelse och nämnds verksamhet.

 

Kontakt

EkonomidirektörNicholas PrigorowskyEkonomidirektör Nicholas PrigorowskyTelefon arbete: 0155-24 55 33Mobil: 076-785 76 56E-post