Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Demokrati/politik i landstinget

Nya landstingsfulmäktige sammanträder

Landstingsfullmäktige sammanträder i Nyköping


Landstinget är en offentligt ägd och demokratiskt styrd organisation. Det betyder att verksamheten betalas med skattepengar, och att de som styr väljs i allmänna val vart fjärde år. 

Det politiska arbetet bedrivs i de olika politiska församlingarna, som förutom fullmäktige består av landstingsstyrelse, nämnder, beredningar och utskott m.m. Ledamöter i den nyvalda landstingsstyrelsen, liksom i övriga nämnder och styrelser, tillträder vid årsskiftet.

Härutöver sker det demokratiska arbetet genom dagliga kontakter och sammankomster med medborgare och organisationer runtom i länet.

 Organisation LS 2015