Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Nämnden är gemensam för Landstinget Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun.

Av det fastställda reglementet framgår att nämnden har driftansvar för

·         Hjälpmedelscentralen med ansvar för länets hjälp­medels­försörjning

·         FoU i Sörmland

·         Regionalt Vård- och Omsorgs­college

Vidare ska nämnden följa upp och föreslå utveckling av samverkans­möjligheter till huvudmännen inom följande gemensamma målgrupper:

·         Barn och unga som behöver särskilt stöd

·         Riskbruk, missbruk och beroendevård

·         Äldre

·         Personer med funktionsnedsättning

·         Personer med psykisk ohälsa och sjukdom

Nämndens uppdrag är att besluta om operativa riktlinjer för huvudmännen. I övrigt föreslår nämnden huvudmännen rekommendationer i principiella frågor. Nämnden har rätt att inom givna budgetramar anställa personal och delegera enligt kommunallagen.

Namnen på alla ledamöter kan du söka via en särskild rubrik, "Sök politiker"

VOHJS-nämnden

Nämnden sammanträder i juni 2011

 

Kontakt

Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 Nyköping
OrdförandeJacob SandgrenTelefon arbete: 0155-22 22 88Mobil: 073-867 30 32E-post