Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Samverkan

Spindelnät

Landstinget Sörmland har samarbete med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer utanför landstinget. Det kan gälla kommunerna i länet, andra landsting, statliga myndigheter, privata vårdgivare, organisationer och universitet. Här beskriver vi några av de viktigaste mötesplatserna.