Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingets råd för funktionshindersfrågor

Rådet är ett samrådsorgan mellan funktionshindersrörelsen i länet och  förtroendevalda i Landstinget Sörmland. I rådet ingår även tjänstemän från landstinget. Representanter för länsmyndigheter kan adjungeras. Rådet fungerar som mötesplats för information, diskussion och dialog kring aktuella frågor som rör framför allt hälso- och sjukvård. Parterna arbetar gemensamt och i respektive organisation med att sprida kunskap och information samt skapa kanaler för att lyfta frågor i dialogen mellan medborgare och politiker.

Landstinget representeras av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av landstingsstyrelsen. Funktionshindersrörelsen representeras av sju ledamöter och sju ersättare.

Ordförande är Kjerstin Gustafsson (C).

Kontakt

NämndemanKjerstin GustafssonMobil: 070-845 06 25E-post