Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Protokoll

Landstingets råd för funktionshindersfrågor sammanträder fyra gånger per år. Nedan under respektive år finns protokollen från 2010 - 2014 publicerade.

Från 2015 kan du ta del av protokollen via denna webbtjänst.