Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingets pensionärsråd

Landstingets pensionärsråd är ett samrådsorgan mellan pensionärsorganisationerna i länet och landstingets förtroendevalda. Rådet fungerar som mötesplats för information, diskussion och dialog kring aktuella frågor om i första hand hälso- och sjukvård.

Genom rådet kan pensionärerna  på ett tidigt stadium få information om verksamhet och planerad förändringar som är säskilt intressanta för denna grupp. Pensionärerna har genom rådet också möjlighet att framföra sina synpunkter och krav på olika verksamheter.

Landstingsstyrelsen representeras av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av styrelsen.

Ordförande är Britta Bergström (S). 

Kontakt

ErsättareBritta BergströmMobil: 070-555 11 92E-post