Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Mångfald förenar – tillsammans för Europa

Landstinget Sörmland har genomfört ett tvåårigt EU-finansierat projekt, ”Diversity Unites”, i partnerskap med regionerna Jelgava i Lettland, Powiat Wodzislaw i Polen och Kreis Recklinghausen i Tyskland.

Projektet har vuxit fram ur ett långvarigt samarbete mellan Landstinget Sörmland och Wodzislaw i Polen och Recklinghausen i Tyskland. Det har syftat till att kartlägga och hitta nya samarbetsformer inom bl a integration- och mångfaldsområdet. Tillsammans har regionerna identifierat flera gemensamma utmaningar, frågor som rör ojämlikhet och diskriminering. För att komma tillrätta med dessa frågor krävs inte bara en politik för det, utan också engagemang från medborgarna lokalt och regionalt.

 Deltagare i projektet Diversity unites

Arbetet i projektet har genomförts med referensgrupper i workshops vid sju olika tillfällen och vid studiebesök och föreläsningar har deltagarna fått ta del av regionernas olika utmaningar, erfarenheter och goda exempel inom de aktuella områdena.

Resultatet av projektet, förutom alla nya kontakter som knutits, är bland annat en gemensam överenskommelse om framtida samarbete som undertecknats av de fyra parterna, en manual för medborgardialoger, broschyr och vykort för att göra projektet känt samt en gemensam sångbok och en kokbok.

Projektet har finansierats med medel från EU-programmet ”Ett Europa för medborgarna”.  Det avslutades hösten 2017.

Informationsmaterial och projektdokumentation

Relaterad information

Logo projektet Diversity unites