Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Regionalt stöd för socialtjänst och vård

I Sörmland finns sedan 2011 ett regionalt stöd för socialtjänst och vård. Det är en länsövergripande resurs som finansieras gemensamt av länets nio kommuner och landstinget. De första fyra åren var verksamheten placerad på Regionförbundet Sörmland, från 2015 är verksamheten placerad i Landstinget Sörmland. Uppdraget för det regionala stödet är dels att stödja arbetet med kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård, dels att stödja arbetet med samverkan mellan länets huvudmän i länet.

Uppdragen till det regionala stödet kommer från Sörmlands länsgemensamma nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård, från länsstyrgruppen för närvård i Sörmland och från nationella organisationer och myndigheter. I det regionala stödet för socialtjänst och vård ingår FoU i Sörmland.

Nedan finns en exempel på uppdrag som det regionala stödet arbetar med.

 1. Kunskapsutveckling och samverkan
  • Plattform för nationella och regionala satsningar inom området
  • Samordna nätverk t ex utbildare
  • Nationella riktlinjer
  • Länsgemensamma program
  • Stöd till arbetsgrupper i närvårdsstrukturen
  • Underlag till överenskommelser och avtal

 2. Stöd till länsgemensam nämnd
  • Beredning av ärenden
  • Information och föredragningar

 3. Samverkan med nationell nivå
  • Nationella riktlinjer och liknande
  • Delta i nationella nätverk, styrgrupper
  • Omsätta nationell styrning och stimulans till regionala förhållanden
  • Bevaka länsintressen på nationell nivå

 

Organisationsbild för Länsgemensamt regionalt stöd

Organisationsbild Länsgemensamt regionalt stöd

» Klicka här för en större organisationsbild

Kontakt

VerksamhetschefMonika AgnedalTelefon arbete: 070-338 35 55Mobil: 070-338 35 55E-post