Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kroniskt engagerad 2.0

Tvärprofessionella team på fyra landstingsdrivna  vårdcentraler i Sörmland har i tillsammans med sina kroniskt sjuka patienter utvecklat vården

Vårdcentralerna Skiftinge, Linden, Bagaregatan och Fröslunda har deltagit i projektet. Varje vårdcentral har fokuserat på en kronisk sjukdom: KOL, högt blodtryck eller diabetes. De har under året samlat in patienternas synpunkter, önskemål och behov och anpassat sitt arbetssätt utifrån det.

Med utgångspunkt i patienternas behov

För att ta reda på behov har flertalet aktiviteter genomförts på de olika enheterna. Totalt har 121 patienter medverkat vid aktiviteter som intervjuer, dagböcker, enkäter, tyck-till-lådor, öppet hus, patientråd, informationsträff, matlagningskurs, skapa film och seminarium. Det har också samlats en stor mängd citat (ca 390) i samband med patientbesök, öppet hus, vaccinationsmingel eller hälsokontroll. Materialet som samlades in formulerades till insikter.

Övergripande insikter var:

  • att patienterna önskar ökad kunskap om egenvård
  • att patienterna önskar ökad tillgänglighet och kontinuitet
  • att bemötandet är viktigt
  • att man som kroniskt sjuk sällan blir tillfrågad om psykiskt mående

Lösningar

Utifrån insikterna hittades idéer och utifrån en vald idé byggdes lösningar som delvis har testats eller ska testas i verksamheterna. Parallellt med teamens arbete har det övergripande projektteamet arbetat med framtagande av tre reflektionsfilmer och en Metodbok för införande av personcentrerade vårdtjänster .

KOL-slussen, Blodtrycksbåten, PT-lots och Min diabetes är idéer som tagits fram och testats för att göra processer för kroniskt sjuka mer personcentrerade, se slutrapporter i högermarginalen.

Vårdcentralen Bagaregatan har skapat strukturerat flöde för patienter som får diagnosen KOL 
KE2.0

På Vårdcentralen Bagaregatan har de gjort flera upptäckter sedan de började arbeta med personcentrerad vård. Bland annat att de behöver samordna sina insatser, så att patienten inte behöver komma flera gånger på kort tid för att träffa olika professioner. De upptäckte också att patienterna med KOL hade behov av stöd för psykisk hälsa, något som de helt hade missat tidigare. Det berättar Marie som är distriktssjuksköterska och astma/kol-sjuksköterska.

Vårdcentralen Fröslunda inför ett program för livsstilsförändring för patienter med högt blodtryck
KE2.0

– När vi frågade våra patienter med högt blodtryck vad de saknade i vården, berättade de att de ville ha en fast vårdkontakt och bli kallade oftare. De ville känna att vi brydde oss om dem. Jenny, Lisa och Peppa på Vårdcentralen Fröslunda har lagt upp vården av blodtryck på ett helt nytt sätt. De följer rekommendationen att starta med livsstilsförändring, och sedan lägga till läkemedel om det behövs. De har också gjort en film för att trygga patienten i processen.

Vårdcentralen Linden har startat diabetesskola med matlagningsgrupp
KE2.0

Maria, Sara, Sanne och Ulla på Vårdcentralen Linden har upptäckt behov inom diabetesvården som de tidigare inte uppmärksammat. Nu har de skapat en matlagningsgrupp och tagit fram en "motionsmeny" som är ett konkret stöd för livsstilsförändring. De planerar också för diabetesskola och framtidens hälsocafé.

Vårdcentralen Skiftinge inför ett multidisciplinärt diabetesteam
KE2.0

Patienterna efterfrågade trygghet och kontinuitet. Elin, Ola, Mari och Lisa på Vårdcentralen Skiftinge har skapat helt nya förutsättningar för att möta det. Ett diabetesteam med mandat och avsatt tid, med eget telefonnummer som är bemannat mellan 11 och 12 måndag–fredag. – Patienterna vet att de kommer i kontakt med rätt person, de som svarar i TeleQ kan hänvisa till oss, och vi slipper hålla koll på alla bevakningar i journalen. 

Projektet bygger på erfarenheter från pilotprojektet för personcentrerad vård (2013) samt Kroniskt engagerad (2015).

Kontakt

VerksamhetsutvecklareLinda LännerströmVerksamhetsutvecklare Division Primärvård, Linda LännerströmE-post

Reflektionsfilmer

Tre reflektionsfilmer är framtagna i projektet Kroniskt engagerade 2.0. Klicka på bilden.

Från Guru till Guide

Metodbok

Metodbok för utveckling av personcentrerade vårdtjänster. Klicka på bilden.

Metodbok