Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kroniskt engagerad - nationellt designprojekt

Landstingen i Värmland och Sörmland har genomfört ett unikt projekt där patienterna själva har fått vara med och utforma en personcentrerad vård vid två vårdcentraler. Projektet har resulterat i flera konkreta förändringar som nu kommer att spridas till fler verksamheter.

Under hösten 2014 har Landstinget Värmland och Sörmland låtit personer med kroniska diagnoser utveckla sin vårdcentral och ta fram metoder för hur patienternas besök kan bli bättre. Projektet har bedrivits vid Vårdcentralen City i Eskilstuna och Vårdcentralen Kronoparken i Karlstad.

Behandlingsguiden

Behandlingsguiden

Arbetsprocess och syfte

Tillsammans har patienter och vårdpersonal gjort kartläggningar och tagit fram möjliga lösningar, prototyper, som just nu testas och utvärderas.
Syftet har varit att utveckla vården tillsammans med patienterna för att ge maktbalans och öka respekten för patientens kunskap om sin sjukdom och hur den påverkar det dagliga livet.

Del av satsningar

Projektet är finansierat av regeringens nationella satsning för kroniskt sjuka, genom Socialdepartementet. Det är en del i Landstinget Sörmlands arbete för att nå målsättningen Sveriges friskaste län 2025 samt Landstinget Värmlands satsning med att förstärka patienter och närståendes medskapande med hjälp av design- och tjänsteinnovation.

KOL-dag inbjudan

Inbjudan KOL-dagen

Projektresultat

Projektet Kroniskt engagerad har onekligen engagerat. Tillsammans har patienter och personal vid två vårdcentraler arbetat intensivt för att med utgångspunkt från patienternas behov finna lösningar som skapar bättre förutsättningar för patienterna att hantera sin livsituation och kontakterna med vårdcentralen.

Förbättringar och förståelse

Resultatet är förutom en rad faktiska förbättringar och lösningar också två arbetsgrupper med ökad förståelse och kunskap om patientens behov samt två patientgrupper som på individnivå känner sig sedda, lyssnade till och som getts unika förutsättningar att bidra till och själva utforma lösningar.

Besökshjälpen

Besökshjälpen

Ny kunskap inom området

Projektet är också unikt ur perspektivet att det är av de första projekt nationellt som använt tjänstedesign som metod för att åstadkomma patientdelaktighet. Projektet har därför också bidragit till att skapa ny kunskap inom detta område.

Kontakt

ProjektledareHanna LundstedtHanna LundstedtTelefon arbete: 0767-20 19 77Mobil: 076-720 19 77E-post