Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Erfarenheter pilotprojekt PCV

Hösten 2013 startade ett pilotprojekt upp för personcentrerad vård inom ramen för ”Sveriges friskaste län”. Pilotprojektet var en del i att skapa ett lärande för vad personcentrerad vård innebär i landstingets olika verksamheter både på systemnivå och på individnivå. 

Deltagande enheter

Piloterna har gjort egna mätningar och utformat praktiska verktyg för personcentrerad vård på de olika enheterna. Maligntmelanomkedjan har utvecklats till en personcentrerad process, en mall för personcentrerat samtal har framtagits. Samtliga enheter har hittat nya former för att involvera patienterna i förbättringsarbetet.

Slutrapport personcentrerad vård

Pilotprojektens fortsatta arbete

Under hösten 2014 avslutades projektet på respektive enhet. Samtliga enheter arbetar vidare med personcentrerad vård.

Samlade erfarenheter från projektet

Kontakt

ProjektledareHanna LundstedtHanna LundstedtMobil: 076-720 19 77E-post

Slutrapport personcentrerad vård