Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kultur & Utbildning

Grunduppdrag

Kulturverksamhet

  • Föreställningar, konserter, utställningar, taltidningar, visningar, föreläsningar, dokumentation av kulturarv bl a genom museisamlingar, stöd till bibliotek.
  • Pedagogisk verksamhet inom bl a Sörmlands museum, Film i Sörmland, Dans i Sörmland.
  • Stöd genom bidrag till organisationer/föreningar, teatergrupper m fl, kursverksamhet samt kulturstipendier.

Utbildning/folkbildning

  • Gymnasial utbildning inom naturbruksprogrammet med möjlighet att nå naturvetenskaplig behörighet samt gymnasiesärskola. Inom Nynäs och Ökna drivs även jord- och skogsbruk, vilket utgör en resurs inom utbildningen.
  • Folkhögskolekurser, t ex allmän kurs (grundskole- och gymnasiekompetens), invandrarkurser, specialkurser inom musik, friskvård, textil, dans, återbruk, estetisk verksamhet, kortkurser (ofta i samverkan med externa organisationer).
  • Kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar) samt uppdragsverksamhet.

Friluftsverksamhet

  • Program- och friluftsverksamhet inom Nynäs slott med park och naturreservat.

Organisation

Förvaltningen styrs av Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Organisation KUS

 

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Telefontider: mån-fre 08:30-16:30
Öppettider: mån-fre 08:30-11:30
mån-fre 13:00-16:00
Besöksadress: Östra Trädgårdsgatan 2Hitta till ossPostadress: Box 314
611 26 NYKÖPING
Fax: 0155-28 55 42
Verksamhetsomr chefMikael PaloFörvaltningschef för Kultur & Utbildning Sörmland, Mikael PaloTelefon arbete: 0155-24 57 84Mobil: 070-518 72 42E-post