Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Reklistan 2017

"Reklistan – Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2017" ges ut av Läkemedelskommittén. Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper som är knutna till Läkemedelskommittén. Expertgruppernas kommentarer till deras val av rekommenderade läkemedel finns att läsa i TerpiTips nr 1 2017.

Den elektroniska Reklistan revideras kontinuerligt  under året, därför rekommenderar vi dig att högerklicka på denna genväg till Reklistan  och välj "spara mål som" på datorns skrivbord, istället för att spara en pdf. På så sätt säkerställer du att du alltid har den senaste versionen av Reklistan. 
 
För full funktionalitet använd Adobe Acrobat Reader som PDF-läsare. För dig som läser Reklistan på mobiltelefonen, lägg upp den som ett bokmärke.
 

Reklistan_2017               Terapitips_nr 1_2017

Reklistan 2017                         TerapiTips nr 1 2017 
                                                      - kommentarer till Reklistan 2017