Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Reklistan 2018

"Reklistan – Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2018" ges ut av Läkemedelskommittén. Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper som är knutna till Läkemedelskommittén. Expertgruppernas kommentarer till deras val av rekommenderade läkemedel finns att läsa i TerpiTips nr 1 2018. 

 

 Reklistan 2018              Terapitips nr 1 2018

Reklistan 2018                         TerapiTips nr 1 2018
                                                      - kommentarer till Reklistan 2018