Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingsarkivet

Landstingsarkivet är slutarkiv för Landstinget Sörmlands alla handlingar som ska bevaras. Här förvaras arkivhandlingar från hela landstinget, både från enheter som upphört och från ännu aktiva verksamheter. Landstingsarkivet är landstingets minne över all verksamhet och här bevaras landstingets historia.

Vi på Landstingsarkivet arbetar med arkiv- och dokumenthantering inom landstinget och ger råd och stöd till landstingets verksamheter i dessa frågor. Idag har vi ca 8 000 hm pappershandlingar i våra arkiv. Dessutom har vi ett elektroniskt arkiv (R7e-arkiv) tillsammans med åtta andra landsting/regioner.

Att ta del av arkiverade handlingar

Det är till oss du vänder dig om du vill läsa eller få kopior på arkiverade handlingar från Landstinget Sörmland. Exempel på handlingar som vi har i våra arkivlokaler är äldre patientjournaler, betyg från vårdgymnasium och protokoll.

Du kan gratis ta del av handlingarna på plats efter sedvanlig sekretessbedömning eller också få kopior på papper. Vi ser gärna att du tar kontakt via telefon eller e-post innan besöket så att vi kan ta fram de handlingar du är intresserad av. Kostnaden för kopieringen är att kopia 1-9 är gratis, kopia 10 kostar 60 kr och därefter 6 kr per kopia. Kostnad för eventuellt postförskott tillkommer.

Patientjournal

Hos Landstingsarkivet förvaras äldre patientjournaler, äldre än 1978. Senare journaler finns i huvudsak kvar hos aktuell vårdinrättning, sjukhus, vårdcentral etc. Och i dessa fall vänder ni er direkt dit.

Journalinformation omfattas i regel av sekretess och kommer att menprövas innan ett utlämnade sker. Din egen journal har du i de flesta fall rätt att ta del av, annars är sekretessen 70 år.
Skulle du vilja ta del av någon annans journal och det inte har gått mer än 70 år behöver du komplettera din begäran med vissa uppgifter eller handlingar. Gäller det en levande person behöver du komplettera din begäran med en fullmakt - i original. Gäller din begäran journalkopior på en avliden person behöver du komplettera din begäran med en släktutredning. Har personen avlidit innan 1 juli 1991 beställs släktutredning av Riksarkivet/Landsarkivet i Uppsala. Har personen avlidit efter 30 juni 1991 begär du släktskapsutredningen av Skatteverket (Dödsfallsintyg med släktutredning).
Se menyn till höger för beställningsblanketter för handlingar och länkar till Skatteverket och Riksarkivet/Landsarkivet. 

När det gäller journalkopior för barn under 18 år skickas dessa endast till vårdnadshavare eller till barnet själv beroende på ålder.

Det vi behöver veta för att kunna hitta efterfrågad journal är:

  • Patientens personnummer, namn och eventuellt tidigare efternamn
  • Var patienten vårdades (sjukhus, klinik, vårdcentral etc)
  • Aktuellt behandlingsår
  • Vad patienten vårdades för

Använd gärna de blanketter som finns i menyn till höger.

 Betyg och utbildningshandlingar

Landstinget Sörmland driver och har drivit olika skolor t ex Vårdgymnasierna, Vårdhögskolan och folkhögskolorna. Hos Landstingsarkivet förvaras betyg och andra arkivhandlingar från de skolor Landstinget varit huvudman för.

För att ta del av betyg och utbildningshandlingar, använd formuläret i menyn till höger.

Administrativa handlingar

Med administrativa handlingar menas exempelvis protokoll, avtal, statistik, trycksaker, årsberättelser och beslut av olika slag. Dessa handlingar visar hur landstinget har styrts och om ekonomiskt resultat etc.

De uppgifter vi behöver från dig för att hitta den handling du söker är:

  •  i vilken verksamhet handlingen har upprättats eller inkommit (exempelvis landstingsfullmäktige)
  • vilken typ av handling det rör sig om (exempelvis årsberättelse, protokoll, beslut)
  • när handlingen tillkom

Du når oss enklast på vår e-post: landstingsark...@dll.se 

Kontakt

Telefon: 0155-24 58 20Telefontider: mån-fre 08:30-11:30
Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 NyköpingE-post