Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Hyfsad hälsa men inte för alla

2012-04-19

Genomsnittssörmlänningen mår hyfsat, trots måttlig träning, viss övervikt och ledvärk. Detta visade undersökningen Liv och hälsa förra gången. Nu är det dags igen. Med start nästa vecka får omkring 15 000 sörmlänningar besvara enkäten Hälsa på lika villkor.

Landstingen i landet har i uppdrag att arbeta för att förebygga ohälsa och planera den hälso och sjukvård som behövs utifrån befolkningens behov. Detta görs bland annat genom undersökningar.
– Vi följer kontinuerligt hälsoläget i vårt län med hjälp av en rad olika data, bland annat från nationella register om sjukdomar och sociala faktorer men för att få en heltäckande bild av hälsan i länet behövs även befolkningens egen uppfattning om sin hälsa och sin livssituation. Därför gör vi vart fjärde år en enkätundersökning bland vuxna, säger Anna Ekholm, statistiker
på Forsknings- och utvecklingscentrum i Landstinget Sörmland.

Förra undersökningen gjordes 2008 vilket betyder att det nu är dags igen. Med start nu i april får omkring 15 000 personer brev hemskickade med enkäten Hälsa på lika villkor som Landstinget Sörmland gör tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och Statistiska centralbyrån.
– Undersökningen görs för att studera hur befolkningen i länet mår, hur deras livsvillkor och levnadsvanor ser ut samt vilka risker de utsätts för. Resultaten används bland annat som planerings- och kunskapsunderlag i både landstinget och i kommunerna, säger Anna Ekholm.

Tidigare undersökningar visar att hälsan har blivit bättre både för män och för kvinnor men det finns fortfarande skillnader mellan olika grupper.
– Det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen av hälsoförändringar i befolkningen för att upptäcka och motverka skillnader mellan olika grupper, säger Susann Ericsson, folkhälsovetare på Folkhälsocentrum.

Med hjälp av data från de senaste undersökningarna bland vuxna och skolungdomar går det att skapa en bild av den genomsnittliga sörmländska familjen. Den kan du läsa mer om här www.landstingetsormland.se/familjenkarlsson