Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

MR-dagarna 2013

2013-11-15

Landstinget Sörmland medverkar under veckoslutet på MR-dagarna, Mänskliga Rättighetsdagarna, i Kulturhuset, Stockholm. Dagarna är mötesplats för praktiker, politiker, studenter, aktivister med flera. Syftet är att sprida kunskap och utveckla samverkan kring mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

I vår monter presenterar vi hur Landstinget Sörmland arbetar med barnets rättigheter, HBT-policyn, papperslösas rätt till vård med mera.

Idag, fredag, medverkar landstinget på två seminarier tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) . Ett där vi berättar om vårt arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter och ett om arbetet med papperslösas rätt till vård. På lördag hälsas allmänheten välkommen till en kostnadsfri dag där man kan ta del av utställartorget och seminarier.

Vi hälsar alla sörmlänningar och landstingsanställda varmt välkomna till vår monter och till intressanta lärande dagar. Mer information om MR-dagarna och program hittar du på http://www.mrdagarna.nu/