Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Liv & hälsa i Mellansverige 2012

2013-02-06

Generellt mår genomsnittssörmlänningen rätt så bra enligt rapporten ”Liv & hälsa i Mellansverige 2012”. Många vill diskutera och få hjälp med att förändra sina levnadsvanor. Med hjälp av undersökningen "Hälsa på lika villkor?" får landstinget och kommunerna ett bra underlag för planering och prioritering av hälsofrämjande insatser.

Läs mer om "Hälsa på lika villkor" och ladda ner rapporten här!