Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Nya arbetssätt kring hälsosamt åldrande ger vinst för alla

2013-09-10

Regelbundna hälsokontroller förbättrar hälsan hos 60-75 åringar. Det visar utvärderingen av en treårig försöksverksamhet där landsting, kommuner och ideella föreningar samverkat.

– Regelbundna hälsokontroller visar sig vara mycket effektivt för ett hälsosamt åldrande. Vi tar nu dessutom steget längre och utvecklar regelbundna hälsokontroller från 40 år och uppåt för att motverka ohälsan hos sörmlänningarna när de blir allt äldre. En viktig satsning för att bli Sveriges friskaste län 2025, säger Åsa Kullgren (S) landstingsstyrelsens ordförande.

Deltagarna i studien har haft ett eller flera av fyra hälsoproblem: förhöjt blodtryck, förhöjt blodsocker, ökat midjemått eller lättare form av depression. Alla har erbjudits regelbundna hälsokontroller på vårdcentraler. Utöver hälsokontroller har 75 procent av deltagarna fått motiverande samtal och möjlighet att delta i olika fysiska eller sociala aktiviteter. Resultaten visar att hälsovinster uppnås för båda grupper redan efter 12 månader och att de är kostnadseffektiva.

I dag är cirka 19 procent av befolkningen 65 år eller äldre, en andel som förväntas öka till 23 procent år 2030. Sörmland har en befolkningsstruktur med en större andel äldre än genomsnittet för Sverige. 25 % av befolkningen i länet beräknas vara 65 år eller mer år 2030. Det innebär stora utmaningar men kan också skapa nya möjligheter. – För att minska trycket på vård och omsorg är det viktigt att fokusera på åtgärder som ökar möjligheterna för ett hälsosamt åldrande. En insats som kan förbättra hälsan för ett flertal äldre personer till en relativt låg kostnad, säger projektledaren i länet Christina Bremfält på landstinget Sörmland. Samverkansmodellen har också bidragit till nya arbetssätt på vårdcentraler som resulterat i förbättringar i det hälsofrämjande arbetet. Även attityden till hälsofrämjande arbete för äldre har förbättrats på vårdcentraler, i kommuner och på mötesplatser. – Samhället har mycket att vinna på att satsa på hälsosamt åldrande, och där är samverkan en viktig grundförutsättning. Den här modellen visar på ett sätt att stärka samverkan mellan olika samhällsaktörer, säger Christina Bremfält.

Fakta:

Statens folkhälsoinstitut fick år 2010 i uppdrag av regeringen att tillsammans med Socialstyrelsen testa om samverkansmodellen är ett effektivt sätt att hantera samhällets utmaning med en åldrande befolkning. Samverkansmodellen har testats i Region Skåne, samt i Värmlands, Jönköpings och Sörmlands län med totalt 24 vårdcentraler. Uppdraget är treårigt och avslutas 2013. I Sörmland har Hälsoval på landstinget haft ansvar för försöksverksamheten "Samverkan för ett hälsosamt åldrande", vårdcentraler och kommuner som deltagit är: Vingåker, Gnesta och Eskilstuna med Fröslunda och Skiftinge Vårdcentraler. 500 personer har deltagit i studien i Sörmland, 2000 totalt.

För mer information kontakta:

Åsa Kullgren (S) landstingsstyrelsens ordförande, 070-388 54 68 Projektledare i Sörmland, Christina Bremfält, har kontaktuppgifter till deltagande vårdcentraler och privatpersoner som deltagit i försöket, 070- 378 77 61