Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Skolpersonal får inspiration och kunskap om hur bemötande kan höja elevers resultat

2012-08-10

En god hälsa främjar lärandet hos eleverna. Den 14 augusti får 500 personer inom länets skolor lära sig mer om hur de ska möta eleverna för att få goda resultat i skolan.

Hälsa och lärande hör ihop. Det anser Folkhälsocentrum, Länsstyrelsen och länets kommuner som tillsammans under 2011 och 2012 arbetar för en hälsofrämjande skolutveckling i länet. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom skolan och omfattar fyra seminarier, varav två är redan är genomförda.

Det tredje seminariet har temat Synligt lärande och genomförs 14 augusti, 09.00-16.00 i Tallåsskolans aula, Katrineholm. Temat bygger på teorier från John Hatties forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Forskningen visar att bemötande och relationer har stor betydelse för elevers skolresultat.

Totalt deltar 500 personer som representerar 40 av länets skolor. Dagen innehåller flera intressanta föreläsare. Arbetet med hälsofrämjande skolutveckling finns för nedladdning på landstingets hemsida. Här kan du även läsa mer om arbetet samt genomförda och planerade seminarier: www.landstingetsormland.se/lansseminarier