Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Vad kostar det att låta bli?

2012-10-16

En utbildningssatsning för kommuner och landsting om kortsiktighetens och stuprörens prislapp.
- Hur synliggör vi värdet av tidiga insatser och förebyggande arbete?
- Hur blir vi mer resurseffektiva samtidigt som kvaliteten blir högre?
- Hur hanterar vi problematiken med kortsiktiga budgetramar när våra insatser behöver vara långsiktiga?

Dessa och andra frågor kommer deltagarna i utbildningssatsningen Att investera i framtiden arbeta med. Utbildningen genomförs av Folkhälsocentrum och är en del i landstingets arbete för social hållbarhet och jämlik hälsa.

Målgrupp för utbildningen är politiker och tjänstemän i länets kommuner och landsting. Målet är att utbildningen ska leda till ökad kunskap och beredskap för att kunna använda socioekonomiska verktyg och analyser i länet. Intresset har varit stort och sex av länets kommuner samt landstinget har tackat ja till att delta. Utbildningen genomförs i två parallella spår: Strategispåret och Hantverksspåret.

  • Strategispåret riktar sig till politiker. Här ligger fokus på att styra och leda utifrån socioekonomiska perspektiv för strategisk effektivitet och långsiktighet.
  • Hantverksspåret riktar sig till verksamhetschefer, ekonomer/controllers och verksamhetsföreträdare. Med hjälp av verkliga exempel kommer deltagarna att lära sig att göra socioekonomiska analyser och bokslut i praktiken - att beräkna värdet av olika insatser.

Hantverksspåret drar igång redan denna vecka och i november är det politikernas tur att påbörja sin utbildningsdel i Strategispåret. Utbildningsspåren genomförs via tre tillfällen á två dagar och pågår fram till sommaren 2013. Vid det andra kurstillfället möts de båda spåren under en gemensam dag och då deltar dessutom representanter från tjänstemannaledningarna i kommun och landsting.

Hela satsningen handlar om att få högre kvalitet, effektivitet och långsiktighet i våra offentliga verksamheter, säger Åsa Ranung, utvecklingssekreterare Landstingets Folkhälsocentrum och en av de som planerat utbildningen. Hantverksspårets kursledare är nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog som under många år genomfört flertalet utbildningar i det socioekonomiska synsättet. Även Strategispåret gästas av Ingvar Nilsson men bygger också på medverkan från andra intressanta föreläsare och politiker från olika delar av landet.

Alltsammans ska ses som början på ett långsiktigt utvecklingsarbete i vårt län. Här finns stora vinster att hämta!
Avslutar Ylva G Karlsson, folkhälsolandstingsråd, Landstinget Sörmland.

För mer information kontakta: Åsa Ranung, utvecklingssekreterare på Folkhälsocentrum, tfn: 070-626 40 75
Ylva G Karlsson, folkhälsolandstingsråd, Landstinget Sörmland, tfn: 073-438 82 44