Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Färre entréer till hus E35 på Sveavägen

2017-05-29 - 2018-01-31

Måndagen den 29 maj 2017 påbörjades ombyggnationen av hus E35 på Mälarsjukhuset. Huset anpassas för 50 vårdplatser som ska vara klara mars 2019.

Under ombyggnationen begränsas antalet entréer till E35. Från och med 29 maj används entré 10 (grön markering på kartan nedan) för att komma in till verksamheterna i huset. Besökare kan även komma till E35, via entré 6 och kulverten, se gul markering på kartan. Kommer du via huvudentrén finns tydliga markeringar som du kan följa för att komma till E35, via kulverten vid entré 6.

Ombyggnationen innebär också att gång- och cykelvägen längs med huset på Sveavägen stängs av. Cyklister- och gångtrafikanter hänvisas till motsatt gång- och cykelbana.

storamarkeringar_entre10o6_ny

Verksamheter i E35

 • Neurorehab
 • Viktoriaenheten
 • Hudmottagningen
  – Ljusbehandling
  – SESAM
 • Palliativa vårdteamet och SSIH
 • Mobila närvårdsteamet
 • Ledning- och verksamhetsstöd
 • Enheten för hållbar utveckling (miljö)
 • Divisionsledning
 • Lednings- och verksamhetsstöd