Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

För barn, ungdom och förälder

ungdomar pa brygga

Vårdcentralen är den naturliga platsen att ställa frågor och få råd av läkare eller sjuksköterska. Där finns också barnavårdscentralerna och i de flesta fall mödravårdscentraler/barnmorskemottagningar. I vissa kommuner finns familjecentraler där sjukvård och kommunens barnomsorg samverkar för att stötta barnfamiljer.

På sjukhusen i Sörmland finns BB och förlossningsavdelningar men också specialister inom barn- och ungdomssjukvård och barnpsykiatri.

Ung

För tonåringar finns den nationella portalen Umo för alla ungdomsmottagningar i Sverige med länkar till ungdomsmottagningarna i Sörmland.

Förälder

Har du funderingar om ditt barns hälsa och utveckling? På Rikshandboken Barnhälsovård och Barnavdelningen på den nationella sjukvårdsportalen 1177 Vårdguiden kan du få svar på många av dina frågor. Du kan också ringa till 1177 för att få råd av en erfaren sjuksköterska. 

Landstinget Sörmland satsar aktivt på att anpassa sjukvården till barn och ungdomar. Därför finns 100 barnpiloter med uppdrag att alltid tänka på att anpassa hälso- och sjukvården till Barnkonventionens krav.

När barn och unga mår dåligt

Barn och unga psykisk ohälsa 1177