Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Barnhälsovården Sörmland

Välkommen till Barnhälsovården i Sörmland
I Sörmland bor ungefär 20 000 förskolebarn 0-6 år och det föds cirka 3 300 barn
om året.  Alla förskolebarn har rätt till kostnadsfri hälsovård på sin barnavårdscentral (BVC) .

Statistik från BVC i årsrapporten
Landstinget i Sörmland följer årligen upp kvaliteteten inom barnhälsovården samt att barn 0-6 år får tillgång till den barnhälsovård de har rätt till. Inrapporterad statistik från Sörmlands barnavårdscentraler sammanställs i en årsrapport.

Barnhälsovårdsenheten
Barnhälsovårdsenheten (BHV) har ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. Enheten är konsult- och remissinstans för länets BVC, med målgruppen barn 0-6 år och deras föräldrar.

BHV formulerar riktlinjer, bedriver fortbildning och handleder personalen
vid BVC. Vi ger service, sammanställer statistik över BVCs verksamhet. Målsättningar och anvisningar för BVC i Sörmland finns angivna i Kravspecifikation för barnhälsovård i Landstinget Sörmland.

Personalen vid enheten utgörs av barnhälsovårdsöverläkare, vårdutvecklare, mödra-/barnhälsovårdspsykologer samt administratörer.

Var finns BHV?
Barnhälsovården Sörmland har mottagning och adminstrativt länskontor vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt mottagningar vid Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm - länkar till vägbeskrivning nedan:


Kontakt

Telefon: 016-10 36 46Besöksadress: Skogvaktarvägen 4, EskilstunaHitta till ossPostadress: Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
E-post