Landstinget Sörmlands logotyp

IdéCafé - Närvården i västra Sörmland ska utvecklas!

Datum:9 juni 2015
Starttid:17:00
Sluttid:19:00
Plats:Stora salen, Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker

Landstinget Sörmland satsar på att se över vilken vård som ska finnas nära medborgarna och hur den ska vara tillgänglig på bästa sätt.

Vi vet att det finns delar i vården som fungerar bra och andra behöver bli bättre. Vården på sjukhuset, vårdcentralerna och i kommunen hänger ihop och många medborgare behöver stöd från olika vårdgivare samtidigt oavsett ålder. Vi vill att du som medborgare talar om vad som är viktigt för dig endera om du själv har kontakt med vården eller om du är anhörig. Vad tycker du fungera bra och vad önskar du fungerade annorlunda? Vad skulle underlätta för dig som anhörig?

På plats finns chefer från verksamheter i Landstinget och personal från kommunens anhörigstöd.

Vi bjuder på kaffe och smörgås, maxantal 50 personer. Anmälan senast 4/6 till e-post anhorig...@vingaker.se eller telefonnummer 0151-193 70, 073- 867 46 16.

Välkommen hälsar Anhörigcentrum Vingåkers kommun och Projektgruppen Närvård i västra Sörmland!

Kategorier
Från