Landstinget Sörmlands logotyp

Landstingsfullmäktige

Datum:4 mars 2014
Starttid:09:00
Sluttid:17:00
Plats:Landstingssalen, Nyköping

Program vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2014

9.00   Sammanträdet öppnas

9.05   Upprop

9.15-9.45   Aktuell information
- Jan Grönlund, landstingsdirektör
- Carina Sandor, sakkunning jämställdhetsintegrering
Hållbar jämställdhet i vardagen

9.45-11.45   Förhandlingar enligt föredragningslistan

11.45-13.00   Lunch

13.00-17.00   Förhandlingar enligt föredragningslistan tills föredragningslistan är avslutad

Ta del av kallelse och handlingar

Kategorier
Från