Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

AT hos oss

 

Vår målsättning är att du som AT-läkare i Landstinget Sörmland ska få en klinisk utbildning av hög kvalitet. Du ska få möjlighet att ta ansvar med gott handledar- och bakjoursstöd. Vi har en AT-organisation med AT-chefer, AT-studierektorer samt administratörer som arbetar med att bidra till din utbildning. AT-enheten arbetar aktivt med AT-utvärderingar bland annat via APT och ett mycket engagerat AT-råd. 

AT-rådet i Nyköping
AT-rådet i Nyköping

Landstinget Sörmland har fyra sjukhus och 18 landstingsdrivna vårdcentraler som är fördelade på nio kommuner i länet.

På tre av sjukhusen finns möjlighet att söka AT-utbildning: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett.

Vi söker AT-läkare två gånger per år.  Var gärna tidigt ute med ansökan. Vi kallar löpande till intervju under ansökningstiden.

Välkommen att söka AT hos oss.

Upplägg Mälarsjukhuset
6 månaders kirurgi inklusive ortopedi och anestesi
6 månaders medicin
3 månader psykiatri
6 månaders primärvård

Upplägg Kullbergska sjukhuset
6 månaders medicin
6 månaders kirurgi inklusive ortopedi och anestesi på Nyköpings lasarett
3 månader psykiatri
6 månaders primärvård

Upplägg Nyköpings lasarett 
6 månaders medicin
6 månaders kirurgi inklusive ortopedi och anestesi
3 månader psykiatri
6 månaders primärvård

Vi erbjuder dig

  • Kurser i vitala funktioner och försäkringsmedicin
  • Deltagande i Läkemedelsforum
  • Möjlighet till ST i Landstinget Sörmland efter avslutad AT-utbildning

Introduktion
Samtliga nyanställda AT-läkare börjar sin tjänstgöring med en veckas introduktion. Under veckan får du allmän information om Landstinget Sörmland och det sjukhus du är anställd på. Vi går även igenom viktigare medicinska och administrativa rutiner. Som ny AT-läkare får du också möjlighet att träffa de andra AT-läkarna, ledning, studierektorer och fackliga representanter.

Handledning
På varje klinik får du en personlig handledare. Det finns även möjlighet att träffa studierektorerna för råd och stöd.

Utbildning
En eftermiddag per vecka har du tid avsatt för utbildning, handledning, seminarier eller enskilda studier. Du erbjuds att aktivt delta i arbetet med att utforma seminarieprogrammet för ditt block.

AT-stämma
Under din tid som AT får du möjlighet att åka på AT-stämman i Stockholm vid ett tillfälle. Du får lön, reseersättning, middag och konferensavgift betald av din arbetsgivare.

Utvärdering
Din AT utvärderas löpande genom enkäter där du berättar hur du upplever handledning, instruktioner samt bemötande på kliniker och vårdcentraler. Vi vill även veta hur du tycker övriga utbildningsaktiviteter har varit. Resultaten av enkäterna återkopplas till klinikerna och handledare/lärare för att vi ska få möjlighet att utveckla vår AT-tjänstgöring.

AT-rum
Alla AT-läkare har tillgång till AT-rummet, med kök samt arbets- och matplats.

För mer information klicka dig vidare till AT-sidorna på respektive sjukhus i listan till vänster.

Vill du veta mer? Kontakta AT-enheten på telefonnummer 0155-24 50 00 (växel)

Kontakt

AT-chefStina SchellE-post