Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Framtidens vårdavdelning

Framtidens vårdavdelning - nu satsar vi!

Vill du, tillsammans med oss delta i ett spännande utvecklingsarbete för att påverka framtiden?

Hur går det till?
Vår första pilotavdelning startade i Nyköping i september 2017 och i mars 2018 startades ytterligare en pilotavdelning, nu i Eskilstuna. På framtidens vårdavdelning ingår vårdledare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut. I teamet ingår även läkare, medicinsk sekreterare och vårdnära service.

Vi har infört gemensamma arbetsverktyg, tavel- och pulsmöten, förbättringsmöten och schemalagda dagar för kvalitetsarbete tvärprofessionellt, Teamet kartlägger gemensamt olika processer och hittar nya arbetssätt, roller och rutiner där vi även arbetar för smarta och digitala lösningar i det dagliga arbetet.

Vi arbetar även efter en arbetstidsmodell där obekväma arbetspass genererar större fördelar i form av en lägre veckoarbetstid.

Vad är syftet med vår satsning
- skapa en attraktiv arbetsplats med hållbar arbetsmiljö
- rätt person med rätt kompetens ska få rätt tid att
utföra sitt arbete
- öka patientupplevd kvalitet

Tillsammans satsar vi - du är viktig för vår framtid -  kom och jobba hos oss.

För mer information, kontakta:
Projektledare Cecilia von Alten Brandt 
Telefon: 076-80 95 570