Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Traineeprogrammet för sjuksköterskor - en väg till trygg och säker start i arbetslivet


På bilden ser du i mitten Annika Pedersen, som är studierektor för traineeprogrammet. Bredvid sig har hon sjuksköterskor som går programmet.

I september 2017 startade ett nytt länsövergripande traineeprogram inom hälso- och sjukvården på Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset.

Traineeprogrammet vänder sig till dig som jobbat som sjuksköterska i högst ett år. Tjänsten innebär en tillsvidareanställning på 100 procent, som fördelas till 80 procent kliniskt arbete och 20 procent teoretisk utbildning med avtalsenlig lön och med tillfällig placering på tre olika enheter under de första tre terminerna. Den teoretiska tiden omfattar cirka 16 studiedagar per termin. Du får möjlighet att utifrån verksamhetens behov och eget intresse välja tre enheter du ska tjänstgöra på under programmets gång.

Under sommarmånaderna juni/juli/augusti görs uppehåll i programmet och tjänstgöringen är 100 procent på den enhet du är placerad på för tillfället. Efter avslutat och godkänt traineeprogram erbjuds du fortsatt anställning på 100 procent inom landstinget, om möjligt på någon av de enheter som ingått i programmet eller om behov finns, hos resursenheten.

Programmets syfte är att du ska trivas, vilja stanna kvar och utvecklas hos oss inom en specialitet som känns rätt för dig. Som sjuksköterska i programmet får du både praktiskt och teoretiskt lära dig verksamheten från grunden och får möjlighet att bygga nätverk för att efter avslutat program kunna bli en nyckelperson i verksamheten. Vi erbjuder varje anställd sjuksköterska handledning i grupp och en egen mentor för att du ska ha möjlighet att utvecklas både individuellt och i din yrkesroll.

Annonsering och rekrytering sker kontinuerligt under höst och vår, med programstart i september och februari. Totalt kan traineeprogrammet ha 42 tjänster igång i länet per år.

Kommentarer av de som går testomgången av traineeprogrammet: ”Bra start i yrkeslivet, jag hinner stanna upp och reflektera”, ”Alla sjuksköterskor borde få börja sin yrkeskarriär så här”, ” Vi har stöd av varandra i Traineeprogrammet”, ”Jag har tid att ta del av rutiner och arbetssätt under den teoretiska utbildningstiden”

Studierektor för traineeprogrammet ansvarar för och samordnar programmet i hela landstinget Sörmland. Det verksamhetsintegrerade lärandet ska vara i fokus vilket bidrar till ökad patientsäkerhet, vårdens utveckling och sjuksköterskans individuella och professionella utveckling.

Vid frågor kontakta studierektor Annika Pedersen
E-post: annika.p...@dll.se
Tfn: 016-10 31 43
Mobil: 072-142 17 18

Kontakt

StudierektorAnnika PedersenTelefon arbete: 016-10 31 43Mobil: 072-142 17 18E-post