Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)


Landstinget Sörmland arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för psykologer. Genom bland annat rekrytering av PTP-psykologer vill vi säkerställa framtida behov av psykologer i Sörmland. Under PTP-året påbörjar PTP-psykologen sin utveckling mot en professionell identitet genom att tillämpa de kunskaper psykologutbildningen gett.

PTP ger övning och fördjupade kunskaper i yrket och dess olika ansvars- och kompetensområden inom en organisation. Alla PTP-psykologer i Landstinget Sörmland erbjuds att delta i vårt PTP-program. Programmet består av PTP-utbildningsdagar med föreläsningar, seminarier och studiebesök som belyser olika områden inom psykologverksamheten. Tid och tillfälle ges också till reflektion om psykologrollen och stor vikt läggs på att skapa en gemenskap med PTP-kollegorna under PTP-året. Programmet är kostnadsfritt och hålls ihop av studierektor som också ger råd och stöd under PTP-året till både PTP-psykologer, PTP-handledare och chefer.

PTP-programmet tillhandahåller även utbildning och träffar för PTP-handledare i Landstinget Sörmland. Utöver de PTP-psykologer som anställs av verksamheterna i Landstinget, rekryteras även ett antal centralt finansierade PTP-tjänster varje termin. Alla PTP-psykologer deltar i PTP-programmet oavsett finansiering. Sammanlagt finns det cirka 25-30 PTP-psykologer kontinuerligt i PTP-programmet.

För mer information, kontakta

Nina Stühmeyer
Vik. Studierektor för PTP-programmet i Landstinget Sörmland
Tfn: 072-143 19 46
E-post: Nina.St...@dll.se