Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

ST hos oss

Varför göra ST i Sörmland?

Att efter min AT fortsätta med att göra ST i Sörmland är något jag inte ångrar. Det finns en storlek på städer och sjukhus som ger en lätt överblick över klinikerna och kollegorna i Sörmland. Den sociala biten är en viktig faktor varför jag stannat kvar på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, efter en kort tid har man skaffat sig ett sammanhang med bra kontakter på sjukhuset. Det känns bra att alltid ha ett ansikte på den man ringer för att konsultera och sedan ses i matsalen.

Om man sedan tar jobbperspektivet trivs jag mycket bra med den nivå och utveckling som min ST ger mig. Jag upplever att jag relativt snabbt är på väg att bli en bra och självständig kliniker, utan att för den skull vara utan stöd. Det förväntas kunskaper och färdigheter på en rimlig nivå med gradvis stegring.

Jag har en väldigt flexibel arbetssituation och stor möjlighet till fortbildning och forskning. Det senare stöds av FoU-centrum i Sörmland som har möjlighet att ge forskningstid för uppstartsprojekt och även senare under en PhD.

Måns Stefansson
ST-läkare, Infektionskliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna