Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Våra förmåner

Fördll - Benify

Som första Landsting i Sverige erbjuder vi våra anställda förmånliga rabatter och betalning via löneavdrag via vår egna Förmånsportal. Rabatter på resor, friskvård och elektronik är några exempel på de förmåner du som anställd vid landstinget kan ta del av.

Inlogg: Fördll

Fri läkarvård - skattepliktig förmån

Anställd personal inom Landstinget Sörmland har avgiftsfri tillgång till öppenvårdsbesök hos landstingets anställda läkare, läs mer i avgiftshandboken vad som gäller för landstingets personal. 

Sörmlands Hälsoprogram

Alla sörmlänningar, som under året fyller 40, 50 eller 60 år erbjuds att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram. Som anställd har du möjlighet att delta på arbetstid utan löneavdrag. Målet är att stärka folkhälsan och att förebygga vanliga folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Fritidsföreningar

Som medarbetare på Landstinget Sörmland blir du automatiskt medlem i fritidsföreningen som anordnar resor, events och andra trevligheter.

Gratis träning

På våra sjukhus har du som medarbetare tillgång till våra personalgym.

Friskvårdsbidrag

Medarbetare i Landstinget Sörmland har upp till 1500 kr per år i friskvårdsbidrag. Bidraget kan användas till olika aktiviteter enligt skatteverkets regler för motion och annan friskvård.

Miljöbil som personalbil

Personalmiljöbil är en personalförmån som Landstinget Sörmland erbjuder alla tillsvidare anställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot en månadskostnad som betalas genom ett bruttolöneavdrag, max 20 % av bruttolönen. Den anställde står för de faktiska kostnaderna för bilen under avtalsperioden och storleken på löneavdraget avgörs bland annat av valet av bilmodell inklusive utrustning, total körsträcka under avtalstiden och bilens förmånsvärde.

Nya Möjligheter

Genom Nya möjligheter får du som anställd möjlighet till utveckling. Här erbjuds coachande och reflekterande samtal och/eller webbaserad jobbmatchning mot tjänster och vikariat inom landstinget. Samtalen är konfidentiella och du erbjuds 1-3 samtal kostnadsfria samtal per år.

Löneväxling till pension

Förutom inbetalningarna som Landstinget Sörmland gör till din framtida pension har du möjlighet att löneväxla. Du som vill kan påverka din framtida pension genom så kallade frivilliga pensionsinsättningar. Det vill säga, du skjuter upp en del av din lön och istället ökar ditt pensionsparande.

Du som löneväxlar bör ha en månadsinkomst på minst 42 031 kr efter avdraget för löneväxlingen. När du löneväxlar placerar du en del av din bruttolön (lön före skatt), därför behöver du inte betala någon inkomstskatt på beloppet du vill spara. Att jämföra med att pensionsspara privat, där du placerar redan beskattade pengar.

När du går i pension betalar du inkomstskatt på utbetalningarna. Men i många fall blir den skatten troligen lägre än vad du i dag betalar i skatt på din lön. Växlingen blir då ännu mer fördelaktig! 

Sjuklön

Som medarbetare i Landstinget Sörmland har du normalt rätt till sjuklön i upp till 14 kalanderdagar. Första dagen är karensdag därefter får du 80% av din lön och vissa anställningsförmåner.

Om du blir sjuk längre än 14 dagar får du sjuklön med 10% av den lön du går miste om pga av sjukledigheten detta gäller dag 15-90. Utöver sjuklön får du sjukpenning från Försäkringskassan som tillsammans ger dig en kompensationsnivå som motsvarar ca 90% av din lön. 

Föräldraledighet

Om du har varit sammanhängande anställd under minst ett år innan du tar ut din föräldraledighet har du rätt till föräldrapenningstillägg. Tillägget motsvarar 10% av lönebortfallet och betalas ut för sammanlagt 180 dagar per födsel och som längst till barnet är 24 månader. Medarbetare med löner som överstiger "taket" för föräldrapennings (10 prisbasbelopp) får även föräldralön från Landstinget Sörmland som motsvarar skillnaden mellan 77,6 av lönebortfallet och den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut.   

Semester

Redan från ditt första anställningsår erhåller du semester enligt följande:
• 25 semesterdagar upp till 40 års ålder
• 31 semesterdagar från det år du fyller 40
• 32 semesterdagar från det år du fyller 50

Anställningsvillkor

Din anställning i landsting regleras i lagar och avtal.  Här kan du studera avtalen.
 

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 NyköpingFax: 0155-24 55 82E-post