Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Våra förmåner

Fördll - Benify

Den ger dig som medarbetare en samlad bild över din lön och pension samt dina förmåner. Här hittar du också erbjudanden och rabatter som du kan  utnyttja med ditt Personalkort. Landstinget Sörmland är först ut i landet att erbjuda medarbetarna en förmånsportal.

Inlogg: Fördll

 Fri läkarvård - skattepliktig förmån

Anställd personal inom Landstinget Sörmland har avgiftsfri tillgång till öppenvårdsbesök hos landstingets anställda läkare, läs mer i avgiftshandboken vad som gäller för landstingets personal. 

Sörmlands Hälsoprogram

Alla sörmlänningar, som under året fyller 40, 50 eller 60 år erbjuds att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram. Som anställd har du möjlighet att delta på arbetstid utan löneavdrag. Målet är att stärka folkhälsan och att förebygga vanliga folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Fritidsföreningar

Landstinget Sörmland har fritidsföreningar i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. På varje ort erbjuds anställda möjlighet till träning i egna motionsanläggningar. Fritidsföreningarna ordnar även olika aktiviteter för medarbetarna.

Friskvårdsbidrag

Medarbetare i Landstinget Sörmland har upp till 1500 kr per år i friskvårdsbidrag. Bidraget kan användas till olika aktiviteter enligt skatteverkets regler för motion och annan friskvård.

Miljöbil som personalbil

Personalmiljöbil är en personalförmån som Landstinget Sörmland erbjuder alla tillsvidare anställda samt visstidsförordnade på minst tre år. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot en månadskostnad som betalas genom ett bruttolöneavdrag, max 20 % av bruttolönen. Den anställde står för de faktiska kostnaderna för bilen under avtalsperioden och storleken på löneavdraget avgörs bland annat av valet av bilmodell inklusive utrustning, total körsträcka under avtalstiden och bilens förmånsvärde.

Nya Möjligheter

Nya möjligheter är en chans till utveckling för medarbetare som är tillsvidareanställda inom Landstinget Sörmland. Här erbjuder landstinget sina medarbetare coachande och reflekterande samtal och/eller webbaserad jobbmatchning mot tjänster och vikariat inom landstinget.

Löneväxling till pension

Landstinget Sörmland vill ge arbetstagare möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar.
Genom skattelagstiftningen ges arbetstagare möjlighet att uppskjuta uttag av lön och istället öka sitt pensionssparande.

Föräldraledighet

Vid ledighet i samband med barns födelse kan man som anställd få föräldrapenningstillägg. Det utbetalas om man varit sammanhängande anställd i minst 365 dagar före ledigheten. 

Semester

Gällande semesterlag har kompletterats och i vissa delar ersatts av kollektivavtalsregler.Antal semesterdagar per kalenderår:
<-39 år 25 dagar
40-49 år 31 dagar
50- > år 32 dagar
 

Anställningsvillkor

Din anställning i landsting regleras i lagar och avtal.  Här kan du studera avtalen.
 

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 NyköpingFax: 0155-24 55 82E-post