Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2017-12-13

  Sörmlands taltidning avvecklas, nya informationslösningar erbjuds

  Sörmlands taltidning avvecklas under 2018. Allt färre prenumeranter, höga produktionskostnader och ett större utbud av alternativa tekniska lösningar för synskadade ligger bakom beslutet.

 • 2017-12-13

  Nu intensifieras arbetet med bilda Region Sörmland

  Ett samgående av Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Kommunalförbundet Sörmland skapar en region för att stärka och utveckla Sörmland utifrån tydliga politiska mål. Något nytt ska åstadkommas som ytterst bara har ett enda mål – att skapa mervärde för invånarna i Sörmland.

 • 2017-12-12

  Landstingsstyrelsen i korthet

  Starta arbetet med att bilda region, revisorernas granskning över riktlinjer och rutiner för anställning och avveckling av chefspersoner och beslut att införa olika vaccinationer kostnadsfritt i Sörmland. Det var en del av de ärenden som behandlades och beslutades vid landstingsstyrelsens sammanträde under tisdagen 12/12.

 • 2017-12-08

  Rotavirusvaccination till små barn och kostnadsfri TBE-vaccin för större

  Från årsskiftet kan två nya kostnadsfria vaccineringar införas i Sörmland. Rotavirusvaccinering för små barn och TBE-vaccinering för alla upp till 19 år. Det föreslås landstingsstyrelsen besluta vid sammanträdet den 12/12

 • 2017-12-07

  Centraliserad hantering och sänginköp för två miljoner kronor

  Hanteringen av sjukhussängar förändras nu i hela länet. Istället för att klinikerna äger och hanterar sina egna sängar ska det skötas centralt. Ökad patientsäkerhet, smartare arbetssätt för vårdpersonal och en bättre upplevelse under sjukhusvistelsen är en del av anledningarna till den föreslagna förändringen.

 • 2017-12-06

  Ny vårdcentral på gång i Eskilstuna

  En ny vårdcentral i Eskilstuna som öppnar under slutet av 2018. Det föreslår primärvårdsnämnden som diskuterar och beslutar i frågan i dag, 6/12.

 • 2017-12-04

  Testperiod för Hälsotorgen tar slut

  Den 4/12 tar testperioden för hälsotorgen på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett slut. Det betyder att hälsotorgen på dessa orter tas bort under en period för att utvärderas, verksamheten på hälsotorget på Kullbergska sjukhuset fortsätter som vanligt.

 • 2017-11-30

  Kraftig förbättring för länets största akutmottagning

  Väntetiderna är fortfarande långa på landets akutmottagningar och Sörmland tillhör de akutmottagningar med allra längst väntetid. Men stora förbättringar har gjorts under 2017.

 • 2017-11-23

  Testa dig - att leva med hiv i dag är inte som igår

  Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar, obefogad rädsla eller avståndstagande. Men hiv idag är inte som igår. Effektiva behandlingar gör att smittsamheten är minimal och de flesta kan leva ett alldeles vanligt liv. I samband med World Aids Day 1/12 uppmärksammas hiv och värdet av att testa sig på vårdcentraler i Sörmland.

 • 2017-11-20

  Nu startar Tobaksfria veckan

  Varje år under vecka 47 infaller Tobaksfria veckan. Under veckan uppmärksammar vi det viktiga arbetet för fler rökfria offentliga miljöer, även utomhus.

Föregående1234
(34 Nyheter)