Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2018-11-14

  Stort intresse för vaccinering

  Flera av länets vårdcentraler upplever ett stort intresse för årets influensavaccinering. Vissa har haft så stort tryck att vaccinet tagit slut. Nytt är nu på väg ut och tider för vaccination finns.

 • 2018-11-13

  Angående parkeringar vid Mälarsjukhuset

  Storleken på parkeringsplatserna i parkeringshuset vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna skapar känslor och diskussion i insändare och på sociala medier. Här svarar Per Heidenfors, chef för fastighetsförvaltning i Landstinget Sörmland, på en del av frågorna.

 • 2018-11-13

  Ny RegionExpress Eskilstuna–Stockholm kortar restiden

  Tågtrafiken och möjligheten att välja ett hållbart sätt att resa förbättras kraftigt i Mälardalen med nya RegionExpress. Med start i höst finns avgångar med nya dubbeldäckartåg från Eskilstuna till Stockholm varje vardagsmorgon. Ärendet diskuteras och beslutas av landstingsstyrelsen den 20/11.

 • 2018-11-12

  Psykiatriska vården bedömd av patienter

  Drygt 33 000 patienter inom psykiatrin i landet har gett sin syn på vården de fått.
  Överlag är upplevelsen positiv och för Sörmland får resultaten både högre och lite lägre än resultatet för riket.

 • 2018-11-09

  Anestesikliniken på Kullbergska sjukhuset inviger sina nya lokaler

  Idag invigdes Anestesiklinikens nyrenoverade operationssalar på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Ombyggnationen av de nya salarna har medfört ett nytt och mer effektivt arbetssätt samt säkerställer en fortsatt patientsäker vård för länets invånare.

 • 2018-11-06

  Dags för fler att vaccinera sig mot influensan

  Nu går vi in i influensatider och för vissa grupper är det extra viktigt att vaccinera sig. För riskgrupper är det dessutom kostnadsfritt.

 • 2018-11-01

  Könsstympning- dolt övergrepp som skapar lidande

  Räkna till elva. När du är klar har ännu en flicka könsstympats någonstans i världen. Många Sörmländska kvinnor är också könsstympade och för flera innebär det ett liv med smärta och lidande. Problemen uppmärksammas nu i hela länet.

 • 2018-11-01

  Tobaksinformatörer på sjukhusen i länet

  På länets sjukhus finns under höst och vinter tobaksinformatörer. Deras uppgift är att stötta personer som vill sluta röka och samtidigt informera om att sjukhusen är rökfria.

 • 2018-10-30

  Självcheckin på länets alla sjukhus

  Självcheck-in är ett system där patienter själva kan anmäla sig till bokade besök, systemet hanterar allt från incheckning till fakturering. Med ett par knapptryck anmäler patienten själv sin ankomst till vården.

 • 2018-10-29

  Premiär för kulturdoulor i förlossningsvården i Sörmland

  Kulturdoulor som stöttar, tolkar och ger trygghet till invandrade kvinnor som ska föda barn finns i Landstinget Sörmland från november.

Föregående1234
(33 Nyheter)