Landstinget Sörmlands logotyp

14 miljoner till kvinnovården i Sörmland

2018-03-28

Staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör en ekonomisk satsning för att öka tillgängligheten och jämlikheten i förlossningsvården och förstärka övriga insatser för kvinnors hälsa. För Sörmlands del innebär detta omkring 14 miljoner kronor.

Mycket av arbetet för att förbättra tillgänglighet och jämlikhet inom förlossningsvården och förbättra insatserna för kvinnors hälsa har redan startat men arbete återstår. Statsbidraget fördelas efter befolkningsstorlek och innebär omkring 14 miljoner kronor för Landstinget Sörmland. Insatserna kan delas in i huvudområden med delområden som prioriteras i arbetet.

Läs mer här.