Landstinget Sörmlands logotyp

Ambulanspersonal och skyddsmasker

2018-04-16

Ambulanssjukvården i Landstinget Sörmland fortsätter använda skyddsmask-90 i väntan på alternativ. Upphandling av ny skyddsutrustning pågår men tillsvidare används masken för att personal ska kunna omhänderta patienter under svåra förhållanden.

Ambulanssjukvården i Landstinget Sörmland har, i likhet med flera andra landsting och regioner, använt skyddsmask-90 som är framtagna för försvarsmakten. Enligt ett beslut av arbetsmiljöverket får masken inte längre användas av andra verksamheter än försvarsmakten då den saknar CE-märkning. Ambulanssjukvården i Sörmland har dock valt att fortsätta använda skyddsmasken då det i nuläget inte finns något alternativt skydd för ambulanspersonalen vid denna typ av händelse.
– Det finns inget alternativ de få gånger vi behöver arbeta i en varm zon för att omhänderta patienter och skyddsdräkt med skyddsmask ska användas, säger Jörgen Lifvakt, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Sörmland.

Skyddsmask-90 tillhör den personliga utrustningen, är anpassade till just den person som ska använda den och bedöms ha hög prestanda. Utrustningen används väldigt sällan.
– Under de senaste fem åren finns inga skarpa händelser där ambulanspersonalen i länet har behövt använda skyddsmasken. Ambulanspersonalen har dock täthetsprövat sin mask i tårgasmiljö, säger Jörgen Lifvakt.

Upphandling av nya skyddsdräkter pågår men tillsvidare använder ambulanssjukvården i Sörmland, och de flesta andra landsting och regioner i landet, skyddsmask-90 för att kunna ingripa och omhänderta patienter i miljöer då skyddsmask måste användas.